Barstensvol leven bij Demeter

Stichting Demeter heeft haar website vernieuwd. Nu wordt de bezoeker welkom geheten met ‘Barstensvol leven’. En ‘Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Biodynamisch sinds 1924’.

Bij het Nieuws wordt melding gemaakt van het ‘Demeter congres 2018. Een verhaal dat klopt; maar wat klopt er op de poort?’ Dit congres was op 17 oktober. De Demeter Monitor 2018 werd er ten doop gehouden.

‘Het jaarcongres van de biologisch-dynamische landbouw vond dit jaar plaats op Heerlijkheid De Marienwaerdt, een groot landgoed met adellijke eigenaren en middeleeuwse wortels. De biologisch-dynamische gemeenschap richtte de blik deze keer naar binnen: op biografie en inspiratiebronnen.’

Er is een uitgebreid verslag van gemaakt door Alexis de Roode, met foto’s van Michiel Wijnbergh. Hetzelfde verslag is deels ook op Biojournaal.nl gepubliceerd.

‘Bert van Ruitenbeek, directeur van Stichting Demeter, trapte het congres af in de sfeervolle oude Vloedschuur van Marienwaerdt, waar de middeleeuwse boeren en monniken bij hoogwater een droog heenkomen vonden. Met 200 bezoekers, waaronder een bus studenten en docenten van de Warmonderhof, zat de zaal goed vol. Van Ruitenbeek haalde het congres van vorig jaar in herinnering, toen Marianne Thieme en Ronald van Marlen een appel aan Demeter deden om zich sterker te profileren naar buiten en vooral de rol van vernieuwer te blijven claimen. Dat dit is gehoord, blijkt o.a. uit de frisse nieuwe website en communicatiemiddelen met de slogan ‘Barstensvol leven’.’

‘Frans baron van Verschuer legde uit hoe familie, geloof en geschiedenis hem op het pad naar biologische en BD-landbouw zetten. Kunstenares Claudy Jongstra liet zien hoe haar intuïtieve keuze voor een oeroud landbouwproduct – schapenwol – in twintig jaar tijd leidde tot een internationaal kunstbedrijf dat verrassende nieuwe impulsen geeft aan de biologisch-dynamische landbouw.In beide gevallen leidde een diepe intrinsieke motivatie tot economisch succes en “een verhaal dat helemaal klopt”. Een scherpe waarschuwing kwam van handelaar Jan Groen. Hij richtte vanuit zijn biografische opdracht – geboren verkoper – de blik op de markt en pleitte ervoor dat Demeter zich openstelt voor nieuwe markten, maar wel zelf de regie pakt; want anders is er een risico dat de Krafts en Lidls straks het voortouw nemen.’

‘Van Ruitenbeek vatte 2018 samen als een jaar met veel beweging. De consolidatie in de groene sector zette door met de overname van Natudis door Udea en de fusie van Odin met Nieuwe Band. De fosfaatregelgeving liet zich pijnlijk voelen: biologisch-dynamische boeren draaiden op voor wat in de gangbare landbouw is misgegaan, zoals Jan Schrijver opmerkte. Desondanks steeg het aantal BD-boeren voor het zoveelste jaar op rij, naar 138 bedrijven. Samen vormen zij 10% van het bio-areaal. “Dat wij zelfs in deze lastige situatie mee konden gaan op de golf van natuur en leven, die veerkracht is voor mij de essentie van BD-landbouw”, citeerde hij melkveehouder Bram Borst uit de nieuwe Demeter-Monitor.’