De kracht van het ouder worden

De jaarlijkse conferentie voor mensen die werkzaam zijn in de antroposofische zorg was gewijd aan het thema ‘De kracht van het ouder worden’. Centraal stonden diverse vragen rondom de ouder wordende mens. Bijvoorbeeld: welke impulsen leven er nu in de samenleving onder de ouderen en welke straks? Welke nieuwe vormen van ouderenzorg duiken op, zoals nieuwe woonvormen en krachtkringen? Maar vooral, wat is de kracht en de zin van het ouder worden? En wat willen de jongere mensen met de ouderen? Is er sprake van een betekenisvolle wederkerigheid?

De conferentie in februari werd door de NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders)  samen met de Medische Sectie van de Antroposofische Vereniging, het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden, de Academie Antroposofische Gezondheidszorg en het Edith Maryon College georganiseerd. Er waren rond de 300 deelnemers en de sfeer was open en enthousiast.

De dag begon met een interview van een drietal ‘ouderen’, waarmee direct de individuele verschillen duidelijk werden in het omgaan met ouder worden. Vervolgens werden lezingen gehouden over de biografie, de plaats van spiritualiteit in het ouder worden en de landelijke ontwikkelingen rondom het inrichten van zorg voor ouderen. In de middag waren er diverse workshops en de dag werd afgesloten met een voordracht over krachtkringen, maar vooral over de liefde. Marjolein Baars verzorgde als clowneske oudere de rode draad door de dag.

Op de website www.conferentie-ag.nl staat niet alleen het programma vermeld, maar voor de eerste keer ook de verslagen van de workshops en beknopte beschrijvingen van de voordrachten. Zo hield biografisch coach Rinke Visser een voordracht over ‘Het leven is om mij heen’, specialist ouderengeneeskunde Marie-José Gijsberts over ‘Spirituele zorg aan het einde van het leven? Dat kan veel beter!’ en directeur-bestuurder Astrid van Zon over ‘Welke veranderingen vraagt de participatiesamenleving van ons?’

Bron: Nieuwsbrief NVAZ uitgave 6 lente 2016

Deel dit op facebook