Inspectie maakt Antroz excuses

‘De Inspectie voor de Gezondheidszorg, vertegenwoordigd door mevrouw Jonkers en mevrouw Vos, is maandag 25 juli langs geweest voor een gesprek. Tijdens dit gesprek hebben zij hun excuses aangeboden voor de gang van zaken rondom de publicatie van de lijst zorginstellingen. Ook hebben zij toegezegd dat Antroz deze week een brief ontvangt met uitleg over het verloop.’

Zo schrijft Warande op haar website. We berichtten op 5 juli dat Antroz onterecht op de lijst van de Inspectie met slechte verpleeghuizen was terechtgekomen. Dat is nu rechtgezet. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wilde dit echter niet meteen doen na publicatie, zo schreef het Algemeen Dagblad op 7 juli. De IGZ antwoordde toen alleen in algemene zin.
Drie weken later was dat anders. Warande schrijft namelijk verder in haar persbericht:

‘In deze brief gaan zij toelichten dat er zeker geen twijfels zijn over de kwaliteit van de zorg bij de vestigingen van voormalig Antroz. Plaatsing in categorie 1 is het gevolg van de peildatum vanuit de Inspectie (15 maart 2016) in combinatie met de datum, 26 mei 2016, waarop het laatste bezoek administratief is afgehandeld.

De inspectie geeft aan dat bij nader inzien plaatsing in categorie 2, vervolgtoezicht, voor Antroz aan de orde is. Deze categorie is het gevolg van het verscherpte toezicht dat bij Antroz was ingesteld en al medio 2015 is opgeheven. De Inspectie heeft daarbij het vertrouwen uitgesproken dat de organisatie zich blijft inzetten voor goede zorg. Het is voor de inspectie gebruikelijk om organisaties, na het opheffen van verscherpt toezicht, voor een langere tijd te volgen. Dat verklaart plaatsing in categorie 2.

Het was een prettig gesprek, waarin wij hebben aangegeven wat ons standpunt is. Wij betreuren het dat Antroz abusievelijk in categorie 1 is vermeld. Alle collega’s hebben hard gewerkt om de kwaliteit van zorg aan onze bewoners te verbeteren en doen dat nu nog steeds.’