Jaarvergadering AAG 2017 in het Goetheanum

De jaarvergadering 2017 van de Algemene Antroposofische Vereniging in Zwitserland was nadrukkelijk zowel een algemene bijeenkomst van de antroposofische beweging als een Algemene Ledenvergadering op de zaterdag. De voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland, Jaap Sijmons, heeft verslag gedaan van deze gebeurtenis.

De Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (AAG: Algemene Antroposofische Vereniging) kwam traditiegetrouw bijeen in de hoofdvestiging, het Goetheanum te Dornach in Zwitserland, dit jaar van 7 tot 9 april.

Op de vrijdagmiddag stelden na de opening drie nieuwe secretarissen-generaal van landelijke verenigingen zich voor. Op de zaterdag volgde op de Algemene Ledenvergadering de verantwoording van het bestuur en de ingediende moties (zes ‘Anträge’). De jaarrekening en verantwoording werd door de leden aangenomen en het bestuur décharge verleend. Matthias Girke werd tot nieuw lid van het bestuur gekozen.

Zaterdagavond vond de herdenking van de gestorvenen plaats, waarin veel aandacht voor de biografie van de Nederlandse oud-voorzitter en bestuurslid Joop van Dam. Zondagmorgen klonken toekomstbeelden van Claus-Peter Röh, Michaela Glöckler nam afscheid als sectieleider na overdracht aan Matthias Girke. Gerald Häfner sprak inspirerend over de driegeledingsbeweging en haar potentieel voor het huidige Europa.