Jeugdzorginstelling Intermetzo in de problemen

Intermetzo is bijna failliet, wist NRC Handelsblad op 28 april te melden:

“Intermetzo, een van de grootste jeugdzorginstellingen van het land, staat op de rand van faillissement. Dat zeggen bronnen binnen jeugdzorg en gemeenten tegen NRC. De organisatie, die hulp biedt aan 4.500 kinderen, kampt met betalingsachterstanden: gemeenten moeten naar verluidt nog ‘miljoenen euro’s’ aan Intermetzo betalen. De organisatie is in gesprek met onder meer ambtenaren van het ministerie van VWS om een bankroet te voorkomen. Intermetzo wil de berichten ‘bevestigen noch ontkennen’ en weigert verder commentaar.”

Dit is ook opmerkelijk in het licht van de geschiedenis van deze organisatie. De landelijke antroposofische zorginstelling De Zonnehuizen ging eind 2011 failliet, wat tot grote onrust leidde en breed in het nieuws kwam. Hierna werd Zonnehuizen overgenomen door LSG-Rentray, die in 2013 voor de hele organisatie de nieuwe naam Intermetzo aannam.

“Bij Intermetzo Zonnehuizen is antroposofie een inspiratiebron. Ieder kind is uniek in wie hij is, hoe hij is, wat hij meemaakt en wat hij wil. Wij baseren ons werk op deze eenheid. In ons handelen staat de ontmoeting centraal. Ouders en kind zijn onlosmakelijk verbonden. Samen doen wij wat nodig is om ontwikkelingen te bevorderen in een omgeving die aandacht een betrokkenheid uitstraalt. Met het gewone leven als referentiekader kiezen wij voor positieve benadering en begeleiding met een duurzaam effect.”

Eind 2013 moest Intermetzo de Michaelshoeve in Brummen sluiten, omdat het pand financieel onmogelijk was te onderhouden. Dit was overigens ook al een probleem toen de Michaelshoeve nog zelfstandig was. De oorzaak van het recentelijk bijna omvallen van Intermetzo ligt niet direct bij mismanagement, maar eerder bij het nieuwe zorgsysteem, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), waarbij zorgorganisaties met onbeheersbaar veel gemeenten te maken krijgen die bovendien de rekening veel te laat betalen. Zoals de NOS dezelfde dag berichtte:

“Intermetzo dreigt ten onder te gaan aan grote betalingsachterstanden, schrijft de krant. De instelling heeft naar verluidt nog miljoenen euro’s tegoed van gemeenten. Sinds jeugdzorg vorig jaar een gemeentetaak werd, kampen veel jeugdzorginstellingen met betalingsachterstanden. Ze hebben met elke gemeente een eigen contract en iedere gemeente gebruikt zijn eigen productcodes om de behandelingen te beschrijven. In totaal zijn er 113.000 codes in omloop en als op een factuur niet de juiste code staat, blijft betaling uit.”

Televisieprogramma EenVandaag wist interne documenten in handen te krijgen waaruit de problemen heel duidelijk bleken. Zodat de zorginstelling zich 28 april toch genoopt zag te reageren op al het nieuws over haar financiële situatie:

“Intermetzo betreurt de berichtgeving in de media over haar financiële positie. Dit temeer omdat alle betrokken partijen zich tot het uiterste inspannen om de continuïteit van zorg aan jeugdigen bij Intermetzo te garanderen. Zo is er constructief overleg met gemeenten over het betalingsverkeer en wordt er overleg gevoerd met een mogelijke samenwerkingspartner en met het departement van VWS en de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Intermetzo gaat er op basis van de lopende gesprekken met alle betrokken partijen van uit dat er een goede oplossing komt, waarbij de zorg voor kinderen ook voor de lange termijn wordt geborgd.”

Twee dagen later, op 30 april, reageerde de zorginstelling opnieuw op berichtgeving in de media:

“De media beweren dat de aanvraag van Intermetzo voor subsidie van de Transitie Autoriteit Jeugd is afgewezen, en dat Intermetzo failliet zou zijn. Dit is feitelijk onjuist. De Transitie Autoriteit Jeugd heeft nog geen besluit genomen over de subsidieaanvraag. Intermetzo heeft vertrouwen in een goede afloop. Op positieve en constructieve wijze is overleg met de gemeenten, VNG, de Transitie Autoriteit Jeugd en het ministerie van VWS. Alle gesprekspartners zijn ervan doordrongen dat Intermetzo voorziet in essentiële zorg. Intermetzo heeft dan ook het vertrouwen dat een structurele oplossing gevonden wordt. De continuïteit van zorg is geborgd: kinderen en jongeren die bij Intermetzo zorg ontvangen, kunnen onverminderd op onze inzet blijven rekenen.”

Deel dit op facebook