Levenskrachten en preparaten

Een onderzoeksproject over het gebruik van BD-preparaten wereldwijd werd door Petra Derkzen gepresenteerd tijdens de Winterconferentie 2017 van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging). Deze conferentie werd gehouden op 24 februari op het bd-opleidingscentrum Warmonderhof (onderdeel van MBO Groenhorst) in Dronten onder de titel ‘Levenskrachten en preparaten’.

Op de website van de BD-vereniging is een verslag van deze dag opgenomen. In deze vereniging werken ruim 1550 basisleden en 340 beroepsleden samen aan vitale voeding en een fraai landschap. De kern van de vereniging wordt gevormd door de uitwisseling tussen de leden en wederzijdse hulp die zij elkaar bieden.

Het verslag vermeldt over het onderzoeksproject dat de persoonlijke biografie als uitgangspunt is genomen om het werk van degenen die geïnterviewd werden te plaatsen. Daardoor worden varianten in het werk met BD-preparaten begrijpelijk. De powerpint-presentatie is te bekijken en het hele rapport te lezen: BD preparaten en persoonlijke ontwikkeling.

De bijdrage van Benno Otter ging over levenskracht, huidvorming en ik-aanleg. Een exposé over de zeven levensprocessen vormde de basis om de levensprocessen op een boerderij te onderzoeken. De zeven levensprocessen – ademhaling, verwarming, voeding, in- en uitscheiding, instandhouding, groei en voortplanting – werden in verband gebracht met menselijke activiteiten. Het overzicht is hier te bekijken: De zeven levensprocessen.

Elders op de website worden de biologisch-dynamische preparaten nader beschouwd:

“Het preparatengebruik in de BD-landbouw ondersteunt alle levensprocessen in de wijde omgeving en werkt weldadig op alle natuurrijken: elementaarwezens, planten, dieren en de mensen. De BD-preparaten zijn samenstelling van plantaardige en dierlijke delen. Wat de natuur niet als vanzelfsprekend samenvoegt, wordt nu door de mens als iets totaal nieuws aan de aarde gegeven, door koemest, bergkristal en geneesplanten een dierlijke omhulling te geven.

Rudolf Steiner wijst in de Landbouwcursus (1924) op de bijzondere werking van de preparaten. Door deze bijzondere zorg in de landbouw worden de grond en de planten gevoeliger voor kosmische invloeden. Er ontstaat een intensief contact met de kosmische levenskrachtenwereld, wat maakt dat de plant zich vanzelfsprekender naar zijn eigen oerbeeld kan verwezenlijken. De aarde komt als het ware dichter bij de hemel.”

“Ritme is een sleutelbegrip om de werking van de biologisch-dynamische preparaten te begrijpen.” Dat vertelt Jan Graafland, tuinder bij Weleda in Zoetermeer in de nieuwe thema-uitgave. Mest in koeienhoorns, duizendblad in een hertenblaas, kamille in een stuk darm, de bd-preparaten lijken soms wat weg te hebben van oude alchemistische praktijken. Waarom ze juist heel modern zijn, de afbraakprocessen bij compostering versnellen en het eindresultaat daarvan verbeteren, dat is te lezen in deze publicatie “Levenskrachten en preparaten”.

In 48 pagina’s worden de toepassingen en achtergronden van de preparaten, die in de biologisch-dynamische landbouw een essentiële plek innemen, geschilderd.