Lievegoed Leerstoel wordt Onderzoekscentrum

De Bernard Lievegoed Leerstoel behoort tot het verleden. “Vanaf nu willen wij spreken over het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum”, zo schrijft de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) op haar website.

In september 2015 eindigde na tien jaar het bijzondere hoogleraarschap van Hans Reinders in het kader van de Bernard Lievegoed Leerstoel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij had de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en was niet beschikbaar voor een derde periode van vijf jaar. Reinders nam in februari officieel afscheid en werd voor zijn werk geëerd met een koninklijke onderscheiding.

Hoe zou het verder gaan? De NVAZ laat weten: “Al in 2015 is met de instellingen en fondsen gesproken over het voorstel om de Bernard Lievegoed Leerstoel te continueren in de vorm van een onderzoekscentrum. Dit voorstel is goedgekeurd en de commissie is met het realiseren van het onderzoekscentrum aan de slag gegaan.”

De reden daarvoor was ook dat er geen opvolger voor Hans Reinders was. “Naast de inhoudelijke wens om de leerstoel als een onderzoekscentrum in te richten, is deze keuze ook voortgekomen doordat er nu geen kandidaten beschikbaar zijn die voldoen aan de universitaire eisen om als hoogleraar (of bijzonder hoogleraar) te worden aangesteld, bij het selecteren en werven van de kandidaten zal rekening gehouden worden met de mogelijkheden van de kandidaten om deze stap in de toekomst wel te kunnen maken.”

De focus van het onderzoekscentrum verandert niet wezenlijk. Hans Reinders was als hoogleraar ethiek vooral actief in de zorg: hij had “een lange ervaring in de gehandicaptensector waar hij zijn wetenschappelijk onderzoek verrichtte en publiceerde tal van boeken en artikelen over de ethische aspecten van zorg en ondersteuning, met name aan mensen met een verstandelijke beperking.” Zo heet het nu: “Het onderzoekscentrum gaat zich richten op vragen binnen de langdurige zorg die door de antroposofische instellingen geleverd wordt.” De onderzoeksvragen bevinden zich dan ook op zowel gedragskundig als ethisch gebied.

Wat ook blijft is het samenwerkingsverband: “Het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum is ondergebracht bij de faculteit voor Godsgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De hoofdonderzoeker is in dienst van de NVAZ of één van de grotere instellingen en maakt deel van het academische netwerk en de faciliteiten van de VU. Het onderzoekscentrum zoekt actieve samenwerking met andere faculteiten binnen en buiten de VU, Nederlandse en buitenlandse universiteiten en hogescholen (bijvoorbeeld het Lectoraat HS Leiden).”

Nu is het, naast het rond krijgen van de fondsen, alleen nog zoeken naar de geschikte kandidaat: “De onderzoeker geeft leiding aan het onderzoekscentrum waarbij hij structureel ondersteund wordt door een student-assistent en samenwerkt met onderzoekers die verbonden zijn met de deelnemende instellingen.” Dan kan het nieuwe onderzoekscentrum in 2017 beginnen.

Op de foto Bernard Lievegoed en zijn echtgenote Nel Schatborn in juli 1988. Bron: Stichting Lievegoed Archief.