Madeleen Winkler geridderd

Madeleen Winkler was van de 21 jaar dat zij bestuurslid was van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen er 18 jaar de voorzitter van. Op 9 maart nam zij afscheid van die taak als bestuurder. Burgemeester Mirjam Salet van Gouda verraste haar bij deze gebeurtenis door haar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, voor haar bijzondere verdiensten op het gebied van de antroposofische zorg.

Madeleen Winkler heeft een grote staat van dienst. Sinds 1983 is zij werkzaam als antroposofisch huisarts in Gouda. Naast haar praktijk in Therapeuticum Calendula heeft zij zich buitengewoon ingezet voor de antroposofische gezondheidszorg in Nederland en Europa.

Vanaf 2000 is zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen. Onder haar voorzitterschap werkte de vereniging aan professionalisering, zoals de ontwikkeling en invoering van een kwaliteitssysteem voor aangesloten huisartsen, de invoering van een certificerings- en visitatiesysteem en een klacht- en tuchtrecht, plus de instelling van een college van beroep. Tevens maakte zij zich sterk voor de samenwerking met andere artsenverenigingen op het gebied van Complementary and Alternative Medicine (CAM), ook was zij lid van diverse overleggen met ministeries, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het RIVM en de GGD. Binnen de vereniging zette zij sterk in op een inhoudelijke opleiding en kwalitatief goede nascholing. Zij is een gewaardeerd spreker op bijeenkomsten en congressen, bijvoorbeeld over gevoelige maatschappelijke kwesties, zoals vaccinaties.

Tevens was zij medeoprichter van de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg, waaruit later het Platform Antroposofische Gezondheidszorg (PAG) is voortgekomen, en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). Binnen deze organisaties heeft zij zich sterk gemaakt voor de professionalisering van de antroposofische zorg in Nederland en de samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners met antroposofische opleidings-, patiënten- en geneesmiddelenorganisaties.

Binnen de Antroposofische Vereniging in Nederland is zij actief als begeleider van meditatiecentra en lid van de medische sectieraad. In die hoedanigheid levert zij bijdragen aan de organisatie van de jaarlijkse conferentie voor antroposofische zorgaanbieders.

Internationaal is zij jaren actief geweest als bestuurslid en vicevoorzitter van de Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärtzegesellschaften (IVAA) en de European Federations of Patient’s Associations for Anthroposophic Medicine (EFPAM) waar zij zich respectievelijk inzette voor de erkenning van de antroposofische geneeskunde in Europa en de toegankelijkheid van de antroposofische zorg en keuzevrijheid van patiënten.