Ontwikkelingen antroposofische thuiszorg

De afgelopen jaren is ook in de antroposofische gezondheidszorg de vraag naar thuiszorg aan het toenemen. Vooral voor ouderen, maar ook andere doelgroepen als mensen met NAH- (niet-aangeboren hersenletsel), GGZ- en autistiforme problematiek. Dit heeft zowel met het overheidsbeleid te maken, waardoor er minder 24-uurs opvang is, als ook met de toegenomen wens om in de eigen omgeving te blijven leven en hier zorg te ontvangen.

De verschillende antroposofische thuiszorgorganisaties hadden in maart in Eindhoven hun eerste bijeenkomst als Platform Antroposofische Thuiszorg. Mariel Carré begon vijf jaar geleden in Maastricht met Pallium Portam voor het aanbieden van thuiszorg op antroposofische basis. Zij biedt inmiddels met een grote groep professionals in verschillende disciplines zorg aan in Zuid-Limburg. De totale omzet bedroeg in 2015 rond de € 400.000.

In navolging hiervan startte in 2015 Pallium Antropos in Eindhoven. Na een wat moeizaam begin kwam dit initiatief onder de hoede van Thea Looijmans en werd de naam veranderd in Pallium Thuiszorg Eindhoven. Linda Lieverse begon in 2015 in Leiden met Cuprum, dat succesvol van start is gegaan en ook buiten Leiden zorg levert. Daarnaast zijn er initiatieven in Nijmegen en Bilthoven.

Pallium Portam heeft alle initiatieven hulp geboden bij de start en de vraag is of er niet een landelijke organisatievorm mogelijk is om meer initiatieven te gaan ondersteunen. Het Platform is mede bedoeld als een eerste stap om dit te onderzoeken.

In de eerste bijeenkomst in maart kwamen twee duidelijke vragen naar voren. Ten eerste het vinden van een passende en juiste juridische vorm. En ten tweede het aanbieden van kwalitatief goede scholing aan de medewerkers. De thuiszorgorganisaties zijn nu netwerken van zelfstandig opererende professionals, waarbij bijvoorbeeld Pallium Portam de rol heeft van een bemiddelingsbureau tussen zorgvrager en zorgaanbieder.

De thuiszorg wordt bij voorkeur door ZZP-ers uitgevoerd, waardoor de thuiszorgorganisatie niet een rol heeft als werkgever. Er is echter wel de vraag om continuïteit op een langere termijn te bieden en een bemiddelingsbureau is hiertoe te kwetsbaar. Om de onderscheidende kwaliteit te kunnen bieden is de scholing van de medewerkers belangrijk, met name de scholing op antroposofische onderwerpen. Hoe je dit doet als relatief kleine zorgaanbieder is ook een vraag. Beide vragen zullen verder worden uitgezocht. In mei was er een volgende bijeenkomst, waarin het nieuwe initiatief Amada uit Hoorn zich aansloot.

Schilderij klaproos: Marjan van Zeyl.

Bron: Nieuwsbrief NVAZ uitgave 6 lente 2016