Piet van IJzendoorn geridderd

Op zaterdag 15 juni nam Piet van IJzendoorn (foto) afscheid als voorzitter van de BD-vereniging. Hij hield daar een vurig pleidooi voor een wijdere kijk op het belang van grond, landbouw en samenleving. Hij kreeg als geschenk mee de toezegging om te helpen zijn visie op schrift te stellen zodat deze nog verder kan worden uitgedragen.

Daar verscheen opeens de burgemeester van Zeewolde die hem een koninklijke onderscheiding overhandigde uit dank voor zijn gemeentelijke en ook nationale verdiensten. Een mooie en terechte blijk van dank. Gelukkig is het bestuur van de BD-vereniging inmiddels aangevuld en op volle sterkte en kan het de bijna 2000 leden goed van dienst zijn. Het bestuur wil onder meer de digitale mogelijkheden beter gaan benutten. Zo is er voor de nieuwe generatie grotere behoefte aan digitaal beschikbare informatie.

Naast dit heuglijke ridderschap vierde ook tijdens deze ledenvergadering de Stichting Grondbeheer haar 40-jarig bestaan. Met een sterke presentatie werd duidelijk dat het vrijmaken van grond van wezenlijk belang is voor versterking van de biologische en biodynamische landbouw. Het maakt ook het vinden van nieuwe pachters beter mogelijk. De laatste vijf jaar kon het aantal vrijgemaakte hectares verdubbeld worden. Het bestuur is op zoek naar meerdere vormen om geld vrij te maken om de loskoop van gronden te versnellen. Bijzonder dat een jong en innovatief bedrijf als Farm Brothers (met bio-koekjes in vele supermarkten aanwezig) de stichting ondersteunt.

Een mooi moment was toen Meino Smit zijn (kwantitatieve) onderzoeksresultaten over de verduurzaming van de landbouw, met terugblik en vooruitblik, kort samenvatte en ook de aanwezige biologisch-dynamische boeren voorhield dat zij niet in alle opzichten (zoals energie- en CO2-neutraal) al even duurzaam zijn. We kunnen blij zijn dat er zoveel mensen aan deze basis van ons bestaan en van onze gezondheid zo toegewijd zijn.

Pim Blomaard

Foto: Stichting Demeter