Stichting Grondbeheer redt Hondspol en zoekt schenkers

Berichtten we op 28 oktober van het afgelopen jaar al een ‘Succesvolle crowdfunding voor de Hondspol’, waarbij in ruim twee weken het streefbedrag van 250.000 euro werd gehaald voor de roerende goederen van deze geplaagde zorgboerderij in Driebergen, is hier op 29 april definitief het onroerend goed van 30 hectare biologisch-dynamische landbouwgrond bijgekomen, zoals Antroposofie Magazine bericht. Het is Stichting Grondbeheer die, volgens haar eigen doelstellingen, “met schenkgelden van donateurs landbouwgrond aankoopt en tegen rechtvaardige prijzen verpacht aan biologisch-dynamische boeren en tuinders. Hiermee wil Grondbeheer het biodynamische landbouwareaal uitbreiden en continueren voor huidige en toekomstige generaties.”

We volgen verder het bericht van Grondbeheer, die in juni een campagne begint om op haar beurt weer schenkers te werven: “De grond wordt tegen een pachtprijs – waarbinnen duurzame en diervriendelijke bedrijfsvoering mogelijk blijft – verpacht aan de huidige boeren en tuinders. Met de aankoop is het voortbestaan van De Hondspol gered.

De Hondspol was in zwaar weer gekomen, mede door de financiële gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving. Voorheen was de boerderij het eigendom van Stichting Lievegoed, een antroposofische zorginstelling voor mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking. Door de financiële problemen heeft Lievegoed, ondanks de goede resultaten van De Hondspol, moeten besluiten om de boerderij te verkopen. De boeren, tuinders en zuivelverwerkers zetten toen direct een actie op touw om de boerderij te redden. Dankzij een geslaagde crowdfundingsactie konden de roerende goederen, zoals de koeien en machines, overgenomen worden. Met de hulp van Stichting Grondbeheer is nu ook de landbouwgrond veiliggesteld. Om de 30 hectare te kunnen kopen, heeft Grondbeheer een lening bij Triodos Bank afgesloten. Nu is het zaak om de lening snel af te lossen. Als de grond vrij is van lastendruk kan de pachtprijs voor de boeren en tuinders omlaag. Op 24 juni zal Stichting Grondbeheer een campagne aftrappen om periodieke schenkers, sponsors en obligatiehouders te werven. Het doel is om binnen 7 jaar de grond vrij te maken.

De aflossing van de lening heeft maatschappelijke urgentie: Stichting Grondbeheer heeft financiële ruimte nodig om meer biodynamische landbouwgrond te kunnen aankopen. Op korte termijn zal er namelijk een groot aantal biodynamische boeren en tuinders, die geen bedrijfsopvolging binnen de eigen familie hebben, met pensioen gaan. Wanneer Stichting Grondbeheer deze grond aankoopt, kan zij jonge boeren en tuinders in de gelegenheid stellen een eigen biologisch-dynamisch bedrijf te starten. Hiermee kan de vitale landbouwgrond, het levenswerk van de gepensioneerde bd-boeren, worden doorgegeven aan een nieuwe generatie.”

Deel dit op facebook