Vaccinaties bezien vanuit de antroposofische geneeskunde

Op 15 april 2019 brachten de Medische Sectie aan het Goetheanum en de internationale federatie van antroposofische artsenverenigingen (IVAA) gezamenlijk een statement inzake vaccinaties uit. De IVAA bevordert de beschikbaarheid en integratie van antroposofische geneeskunde in gezondheidszorgsystemen.

Vaccinaties staan momenteel volop ter discussie, met zowel vurige voorstanders als heftige tegenstanders, ondanks dat vaccins wereldwijd een belangrijke rol spelen in het terugdringen van besmettelijke infectieziekten. Er bestaan allerlei oordelen over de opvatting van de antroposofische geneeskunde inzake vaccinaties, die echter niet overeenkomen met het begrip dat deze geneeskunde heeft voor vaccinaties. Het gezamenlijke statement is daarom juist op dit moment meer dan welkom, het schept ondubbelzinnig duidelijkheid over de waarde van vaccinaties voor de gezondheidszorg.

Hieronder volgt de in het Nederlands vertaalde tekst van de verklaring.

Statement over vaccinatie vanuit de antroposofische geneeskunde

Vaccins, samen met goede voorlichting over gezondheid, hygiëne en voeding, zijn belangrijke middelen om infectieziekten te voorkomen. Vaccins hebben de afgelopen eeuw talloze levens gered, de pokken zijn door vaccinatie geheel verdwenen en ook polio kan in de nabije toekomst worden uitgeroeid.

Antroposofische geneeskunde waardeert ten volle de bijdrage van vaccins aan de gezondheid wereldwijd en erkent vaccinatie volledig als een belangrijke maatregel om levensbedreigende ziektes te voorkomen. Antroposofische geneeskunde is niet anti-vaccinatie en anti-vaccinatiebewegingen worden hierdoor niet ondersteund.

Van artsen die zijn opgeleid in de antroposofische geneeskunde wordt verwacht dat zij handelen in overeenstemming met de nationale wetgeving en dat zij hun patiënten (of hun verzorgers) zorgvuldig adviseren om hen te helpen de relevante wetenschappelijke informatie en de nationale aanbevelingen inzake vaccinatie te begrijpen. In landen waar vaccinatie niet verplicht is en geïnformeerde toestemming van de patiënt nodig is, kan dit inhouden dat met de patiënt (of de verzorgers) een geïndividualiseerd vaccinatieschema wordt opgesteld, bijvoorbeeld aangaande aanpassing van het tijdstip van inenten gedurende de kinderjaren.

Rekening houdend met lopend onderzoek, lokale infectieziektenpatronen en sociaaleconomische risicofactoren, zijn individuele antroposofische artsen soms betrokken bij de wetenschappelijke discussies over specifieke vaccins en geschikte vaccinatieschema’s. Antroposofische geneeskunde is pro-wetenschap en doorlopende wetenschappelijke discussie is belangrijker dan ooit, gezien de huidige polarisatie rondom het vaccinatievraagstuk.

De Medische Sectie aan het Goetheanum en de internationale federatie van antroposofische artsenverenigingen (IVAA)