Vaccineren raakt de hele samenleving

Aan alle kanten is vaccinatie in het nieuws. Het begon in augustus met het bericht dat het aantal besmettingen met mazelen in Europa flink is toegenomen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO was het grootste uitbraak van mazelen in tien jaar: 41 duizend kinderen en volwassenen waren besmet geraakt. Moest de dekkingsgraad in Nederland niet hoger worden? Als vanzelf ontstond de vraag of vaccineren verplicht moet worden. Het kabinet ging onderzoeken of vaccinatie als toegang tot de kinderopvang geëist kon worden. Een niet-ingeënt kind zou daar dan kunnen worden geweigerd. Daar scheen een Kamermeerderheid voor te zijn.

Maar niet alleen bij de kinderopvang was vaccineren een thema, ook bij ouders met kinderen in de puberteit. Want het aantal besmettingen onder tieners met meningokokken was toegenomen: tot augustus 5450, tegenover 1900 in heel 2017. Er zijn al zestien sterfgevallen gemeld. Jongeren van 14 jaar krijgen daarom versneld een vaccin aangeboden, dat zijn er zo’n 130 duizend.

Kortom, het thema vaccineren raakt de hele samenleving. Website AntroVista vatte op 29 augustus de discussie rond de antroposofische benadering van vaccineren samen. Een dag eerder, op 28 augustus, had dagblad Trouw een opinieartikel van Joost Laceulle, voormalig antroposofisch huisarts in Haarlem, gepubliceerd met de titel ‘Een debat over vaccineren is zinloos, voer liever een dialoog’. Hij werd op 6 september bijgevallen door de adviescommissie van het RIVM, zo schreef Trouw: ‘Luister eens serieus naar tegenstanders van inenting, luidt een officieel advies aan het RIVM.’

Op 10 september ontleedde wetenschapsredacteur Maarten Keulemans in de Volkskrant het waarheidsgehalte van vijf claims die door anti-vaccinatiegroepen steevast worden ingebracht:

  1. Het vaccin belast kinderen onnodig zwaar
  2. Zo’n vaccin is lekker cashen voor de industrie
  3. Vaccins maken je (chronisch) ziek
  4. Vaccins kunnen je doodmaken
  5. Het nieuwe vaccin werkt maar tijdelijk

Opdat de discussie serieus en op basis van geverifieerde feiten kan worden gevoerd.