Voortgezet vrijeschoolonderwijs

De vrijeschoolbeweging is enorm groeiende, ook in dit jaar waarin het honderd jaar bestaat. In Amsterdam bijvoorbeeld is in de periode 2012-2018 het aantal vrijescholen onderbouw toegenomen van twee tot zes. Maar dat wil nog niet zeggen dat het makkelijk is, soms gaat het echt tegen de verdrukking in. Zoals het Kairos College in oprichting, een nieuwe vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Amsterdam-Noord. Door ongunstige wetgeving is het momenteel niet mogelijk om een nieuwe school te stichten. Om aan de vraag te voldoen, zowel nu als in de toekomst én ook een vrijeschool opnieuw vorm te geven vanuit de inhoud, start het Kairos College toch, maar dan zonder overheidsfinanciering.

In alle opzichten wordt ernaar toegewerkt om toegang te krijgen tot het publieke bestel, met een aanvraag in 2019 bij het ministerie van Onderwijs voor een zelfstandige school. Door de komende wetswijziging kan de school dan met ouderverklaringen aantonen dat deze is gewenst door ouders. Het is heel belangrijk dat de school echt toegankelijk is voor álle leerlingen. De ouderbijdrage blijft dus laag, gelijk aan het richtbedrag dat de meeste middelbare vrijescholen hanteren, namelijk € 500. Men zoekt donateurs, fondsen en mecenassen om de eerste drie jaar te overbruggen. Zie www.kairoscollege.nl.

Speerpunten van de school zijn heterogene klassen: samen leren én zelf ontwikkelen, een doorlopend curriculum 4-18 jaar, geen selectie op niveau op 12-jarige leeftijd, een breed lesaanbod met veel kunst- en ambachtsvakken, spel en beweging, aandacht voor natuur en duurzaamheid.