Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Bijzondere algemene ledenvergadering

14 maart, 19:30 - 21:30

Bijzondere algemene ledenvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland op donderdag 14 maart van 19.30 tot 21.30 uur in Antropia, de grote tuinzaal (Hoofdstraat 8, Driebergen). Toegang op vertoon van de roze ledenkaart.

Op de agenda van deze avond staan:
a) de lange termijnvisie van het bestuur inzake het Elisabeth Vreedehuis, zoals in Motief 229 van februari 2019 geschetst,
b) de organisatie van de verenigingsactiviteiten in het Elisabeth Vreedehuis en
c) de financiële consequenties van beide voor de leden.

Voor de organisatie is het van belang te weten hoeveel leden er komen, dus graag aanmelden via het formulier onderaan.

 

De ontwikkeling van het Elisabeth Vreedehuis
Draagvlakmeting voor het beleid door bestuur

Het E. Vreedehuis is nu ruim een jaar in bedrijf. Mede door de praktijk ingegeven, is er in het beheren van het huis een bepaalde rolverdeling ontstaan. Op 14 maart willen we van u, als leden van onze vereniging, vernemen hoeveel draagvlak er is voor de manier waarop we nu het Vreedehuis beheren. Hieronder vindt u meer informatie over het reilen en zeilen van het huis, over de vraag die we op deze bijeenkomst centraal willen stellen, en over hoe we de avond voor ons zien. U bent van harte welkom. En neemt u uw roze ledenkaart mee.

In het kort

In de artikelen die recent over het E. Vreedehuis in Motief zijn verschenen (zie ook hieronder in PDF) kunt u lezen hoe nu het huis wordt beheerd. De essentie daarvan is:
• We willen dat het pand beschikbaar is en blijft voor de antroposofische impuls.
• Door verhuur aan grotere partijen willen we de nodige financiën opbrengen die nodig zijn om het pand te kunnen behouden en te beheren. Stephan Jordan neemt hiervoor met zijn team vanuit de STER (Stichting Exploitatie Riouwstraat) de verantwoordelijkheid.
• Er zijn vrijwilligers en er is een kring van gebruikers die zich inzetten voor het huis.
• Het bestuur wil vanuit deze situatie de verdere ontwikkeling bevorderen. We voorzien dat de ontwikkeling van de antroposofische activiteiten een wat langer durend proces is waarin wellicht nog vervolgstappen nodig zijn. We blijven daarbij gericht op een huis waar de antroposofische impuls voet aan de grond heeft en waar (ook jonge) mensen uit de regio die impuls leren kennen.

Het doel van de bijeenkomst op 14 maart is: draagvlakmeting voor het beleid zoals het hierboven kort is weergegeven. Het bestuur heeft daar behoefte aan bij het bepalen van de toekomstige koers.

Informatie

Hieronder vindt u verdere informatie:
• Het programma van 14 maart 2019.
• De artikelen van Jaap Sijmons en Stephan Jordan die recent in Motief verschenen.
• Een overzicht van de financiële situatie: Toelichting financiën 14 maart 2019, Verkorte balans 2018 en Exploitatiebegroting 2019.

De vragen die het bestuur aan u wil voorleggen zijn:
• In hoeverre kunt u het gevoerde beleid, zoals uiteengezet, steunen?
• Als u het beleid niet steunt, met welke punten bent u het dan niet eens en waarom? Welke (andere) zijn voor u van belang?
We maken deze avond ruimte om uw antwoorden op deze vragen te vernemen.
Aan het eind van de avond vat het bestuur samen wat zij gehoord heeft. En werpt zij een blik vooruit op het verdere proces.

De concrete stappen op de avond:
• Opening van de bijeenkomst door Jaap Sijmons
• Rik ten Cate zal de avond het gesprek leiden en de neemt de agenda van de bijeenkomst door.
• In enkele korte bijdragen schetsen Jaap Sijmons, Stephan Jordan en Pim Blomaard de huidige situatie van het E. Vreedehuis; beleidsmatig, praktische gang van zaken en financieel.

Pauze

• De vraag van het bestuur wordt nog eens geformuleerd.
• Bijdragen van de leden. – Af en toe vatten we even samen wat we gehoord hebben.
• Aan het eind van de bijdragen vatten we generaal samen wat er naar voren is gebracht. Het bestuur geeft aan hoe zij denkt met het proces verder om te gaan.

We beginnen om 19.30 en sluiten de bijeenkomst rond 21.30 uur.

 

Aanmeldingsformulier


heermevrouw

Voorletters:

Tussenvoegsel(s):

Achternaam:

Plaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Gegevens

Datum:
14 maart
Tijd:
19:30 - 21:30
Evenement Categorie:

Locatie

Grote Tuinzaal van Antropia
Hoofdstraat 8
Driebergen,
+ Google Maps