AViN ledengroep Bergen NH

De ledengroep in Bergen is al tientallen jaren actief. Op het moment dat de vrijeschool in Bergen opgericht werd, werd hier ook de ledengroep actief. In Bergen komen we drie maandagavonden per maand samen, elke keer met een groep van ongeveer 30 leden. Iedere avond starten we met de weekspreuk en een lied. Door met elkaar te zingen, klinken even alle stemmen in de ruimte. De jaargetijden worden meegenomen in de keuze van de liederen.

De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan het boek De strijd om het mens-zijn. De manier waarop wij de avond invullen is als volgt: iemand bereid de voordracht zodanig voor dat diegene een kleine inleiding kan geven met daarbij formulerend een aantal vragen. Dan gaan we met elkaar in gesprek naar aanleiding van de vragen, maar ook de verschillende invalshoeken van waaruit iemand iets beleefd worden duidelijk zichtbaar. Dit werkt zeer verrijkend omdat je zo leert van de ander, het is goed om te horen hoe een ieder zo zijn eigen ideeën, gevoelens, enzovoort heeft over hetzelfde onderwerp. Dit maakt de avonden rijk. We hebben ook ‘open avonden’, leden mogen iets vertellen, iets wat ze bezighoudt. Deze avonden zijn zeer verrassend en leerrijk.

Namens de ledengroep Bergen, Fanina van Nuffelen en Henny van Dijk