AViN ledengroep Deventer

In Deventer is de AViN ledengroep actief sinds 2004. Deze kent een stevige basis van een vast aantal aanwezige mensen. Niet alleen leden nemen deel, ook mensen met belangstelling voor antroposofie kunnen aanschuiven. We beginnen de avond met samenkomen en openen met een bezinningsmoment: een spreuk van Rudolf Steiner voorlezen. Vervolgens nemen we onze tekst ter hand en begint er iemand voor te lezen. Tijdens het lezen kan er ‘ingebroken’ worden, als iemand op de gelezen tekst wil ingaan. Er volgt een gesprek, waarna we weer verder lezen. Een half uur voor het einde van de avond spreken we over andere, antroposofie gerelateerde inhouden en ervaringen. Wederom met een spreuk van Rudolf Steiner sluiten we de avond.

Op de ledenavond kun je je verbinden met de antroposofie: een vorm van antroposofie in de praktijk. Je treedt buiten de eigen dagelijkse denkwijzen en laaft je aan een bron: de ledenavond verrijkt het dagelijkse leven. Daarnaast is er sprake van een sociale oefening. Ieder komt met zijn of haar denkniveau en begripsvermogen, ieder ander zal daarmee om moeten kunnen gaan zonder oordelen of kritiek. Een andere oefening vormt het ontmoeten in de groep, een bewust ontmoeten, een diepere verbinding met elkaar door antroposofie. Tot slot is er een vermoeden en beleven van een zekere esoterische werking in en boven de groep. Michaël omhult de groep en daardoor wordt Christus levend in de ledenavond. Tijdens de afsluitende spreuk gebeurt het vaak dat we elkaar aankijken en glimlachen, omdat we allemaal bij het lezen van de spreuk een zekere synchroniciteit voelden met de tekst die we die avond gelezen hebben. Zo wordt de bijeenkomst een bijzonder moment waar we graag komen. We doen als we binnenkomen onze dagelijkse jas uit en kunnen even ons werkelijke zelf zijn als individu in een groep.

Namens de ledengroep, Erik Katgerman