AViN Ledengroep Rotterdam

We komen iedere maandagavond bij elkaar; er is een vaste kern van mensen, onder wie een aantal jongeren, en daarnaast mensen die vooral bij sprekers en jaarfeestvieringen komen. Door het jaar heen besteden we aandacht aan de jaarfeesten met een passend thema en een feestelijke afsluiting. Elk werkjaar zijn er sprekers van buitenaf over een bepaald thema, ook zijn er sprekers uit eigen kring. Daarna is er vaak nog een gespreksavond om de inhoud te ‘verteren’.

Er zijn ongeveer tien leesavonden, verdeeld over najaar en voorjaar. Deze avonden zijn ons dierbaar. Steeds weer merken we hoe het gezamenlijk lezen bijdraagt tot een ruimer begrip van de tekst dan wanneer je de tekst in je eentje leest; vooral het gesprek hierover is verdiepend en rijk. We lezen nu de tweede helft van Metamorfosen van de ziel.

De aanvang van werkjaar 2015-2016 voelde als een nieuw begin door de verhuizing van onze ledenavonden naar het nieuwe gebouw van het Rudolf Steiner College Rotterdam. We voelen ons daar zeer welkom, en ‘Het Antroposofisch Huis’-initiatief heeft een steentje bij kunnen dragen in de vorm van het podium. Het is zo’n beetje traditie geworden om het werkjaar te openen met een gespreksavond waarop we elkaar vertellen welke bijzondere momenten we hebben beleefd in de zomerperiode, met de antroposofie in het achterhoofd!

De Michaëlviering was dit jaar de officiële opening van ons werkjaar en de nieuwe behuizing. Jaap Sijmons heeft die avond een voordracht gehouden in de lijn van het jaarthema, een inspirerende gang door de filosofie.

Namens de ledengroep, Lenneke Savenije en Thea van Veen