AVIN ledengroep Zutphen

Elke maandagavond begeven zich circa 25 antroposofen op weg naar de Badhuisweg in Zutphen, waar om 19.45 uur in de tuinzaal de ledenavond begint. Na het noemen van de afzeggingen gaan we over naar de mededelingen. Vervolgens klinkt de weekspreuk en begint de inhoudelijke avond.

De avonden zijn driegeleed: in drie avonden bestuderen we een voordracht van Rudolf Steiner. Daarbij houdt de eerste avond iemand een referaat over de voordracht. De tweede avond gaan we dieper in op het kunstzinnige in de voordracht, bijvoorbeeld in de voordracht wordt gesproken over wat je van een gezicht kunt aflezen. Dan wordt door eenieder een gezicht getekend met de verkregen inzichten en daarna besproken. De derde avond gaat over de actualiteit van de inhoud van de voordracht.

De drie opeenvolgende avonden worden geleid door een gespreksleider. Deze wordt gezocht en gevonden door leden van de zogenaamde voorbereidingsgroep, welke ook de inleider vindt. De avond wordt om 21.30 uur afgesloten met het wederom laten klinken van de weekspreuk. De voorbereidingsgroep wisselt per jaar zodat wij een jaarritme kennen en een driewekelijks ritme. Bovendien vieren we de jaarfeesten, zoals het Sint-Jansfeest, dat in de tuin van een der leden plaatsvindt en waarmee tevens het ‘antroposofische ledenjaar’ wordt afgesloten.

Frans Bouts