Bericht over de ledengroep Zoetermeer

De ledengroep Zoetermeer bestaat uit zo’n veertien actieve leden. We houden bijeenkomsten volgens de regelmaat van de eerste woensdag van de maand.

We beginnen de avond om 20.15 uur met de grondsteenspreuk. Vervolgens is er tijd voor een kunstzinnige opmaat, die telkens door iemand anders wordt verzorgd. Er kan gezongen worden of er wordt stil gestaan bij een schilderij of een gedicht. Vervolgens bestaat er gelegenheid voor mededelingen en rondvraag.

Ten slotte wijden we ons vanaf circa 21.00 uur aan de studie van een boek. Meestal is dat een boek van Rudolf Steiner (in vertaling). Zo hebben we recent gewerkt aan de bundel De strijd om het mens-zijn, waarin de tegenmachten centraal staan. Momenteel behandelen we het Michaël-mysterie van Sergej Prokofieff. Iemand zorgt voor een korte samenvatting van de tekst en daarna gaan we daarover met elkaar in gesprek. We besluiten de avond om 22.00 uur met zowel de spreuk van Michaël-imaginatie als ook de vierde strofe van de grondsteenspreuk.

Verder wordt naar behoefte ook aandacht besteed aan een jaarfeest. Dat gebeurt dan op extra avonden. De gedenkstonde is hierbij een vast onderdeel.

Jelle van der Schuit