De ledengroep Breda stelt zich voor

Al het bestaande komt voort uit het voorgaande. Daarom begin ik met een ruimere schets van de geschiedenis van de ledengroep Breda. Sinds circa twintig jaar zijn er namelijk geen reguliere ledenavonden meer georganiseerd. Destijds kwamen steeds minder leden naar de ledenavond en er werd gekozen om in huiskamerverband met een kerngroepje verder te werken. Tegelijkertijd werd de Grondsteenkring in het leven geroepen. Deze kring bestaat inmiddels uit meer dan veertig leden die voor een bepaalde periode in het jaar dagelijks de Grondsteen mediteren.

Een andere initiatiefgroep van leden verzorgt jaarlijks de bijeenkomsten voor de gedenkstonde in Breda. Een nieuwe impuls ontstond door de initiatiefgroep voor antroposofische activiteiten. Drie jaar geleden heeft zij alle bestaande studiegroepen en mensen uit de antroposofische werkgebieden uitgenodigd voor een ontmoetingsbijeenkomst, waarbij ook over de AViN en het klassenuur werd geïnformeerd.

In de vorm van digitale nieuwsbrieven worden leden en belangstellenden op de hoogte gehouden van de agenda, wordt er verslag gedaan over lezingen en hebben de circa acht studiegroepen een platform om mededelingen te doen. Deze initiatiefgroep heeft zich tot doel gesteld om door middel van lezingen over actuele onderwerpen meer naar buiten toe zichtbaar te worden. Zij is steeds op zoek om ook de jongere generatie in de regio te bereiken.

Renate Schemmel