De ledengroep Otterlo

De ledengroep Otterlo bestaat sinds 1998.  De bijeenkomsten worden ’s ochtends elke veertien dagen gehouden in het huis van de familie Hijink op de Veluwe in het dorp Otterlo. De laatste jaren soms ook elders. De groep is ontstaan uit een cursus te Arnhem met de titel ‘Engelen en Draken’ onder leiding van Dick Blokker. Het huis van de familie Hijink staat in een ruime  tuin met vele soorten planten, struiken en bomen waarin we verschillende vogelsoorten en ook eekhoorns kunnen waarnemen. Gedurende het hele jaar beleven wij met de tuin de wisseling van de seizoenen.

Vanaf 1998 hebben we alle basiswerken en vele voordrachtenreeksen van Rudolf Steiner kunnen bestuderen. De laatste jaren hebben we gewerkt met de vijf Nederlandse vertalingen Karmaonderzoek, De wetenschap van de geheimen der ziel en Inzicht in het mysterie van Golgotha uit de reeks Werken en Voordrachten. We zijn intussen begonnen aan de voordrachten in Apocalypse en priesterschap.

De bijeenkomsten worden trouw bijgewoond door tien à elf leden en belangstellenden. Elke bijeenkomst begint en eindigt met een weekspreuk. Deze spreuken vormen een belangrijk bestanddeel van onze bijeenkomsten. Het is ook wezenlijk dat aan de spreuken en de inhouden van de antroposofie zoveel mogelijk dagelijks wordt gewerkt, zodat tijdens de bijeenkomsten naar elkaar kan worden geluisterd en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Een enkele keer besteden we ook aandacht aan de kunst van enkele deelnemers.

Loek Hijink en Dick Blokker