De ledengroep van de AViN in Apeldoorn

Een dertigtal leden is op eigen manier actief. De wekelijkse ledenavond wordt bezocht door een klein aantal, maar de jaarfeestvieringen worden door het merendeel van de leden meegemaakt. De werkgroep (Dirk Jan de Geer, Gezien Luske, Jan Marechal, Liesbeth Kuhlemaijer en Stefanie Beuzenberg) die de activiteiten stuurt, zoekt steeds meer naar verdieping. De tijd van de sprekers van buiten is voorbij. Het zelf zoeken naar de juiste inhoud en vorm van de jaarfeesten ervaren wij als een deel van onze eigen ontwikkeling.

Die blijkt ook bij de gezamenlijke Michaëlviering met de ledengroepen van Zutphen en Deventer en uit de initiatieven van afzonderlijke leden, zoals het mee organiseren van de landelijke studiedag over Jeroen Bosch, het opzetten van een opvang voor demente bejaarden in een eigen huis, hulp aan de school bij de kerstspelen, het deelnemen aan de klassenuren.

Waren we ooit een studiecentrum, nu wordt het stiller naar buiten. Een enkele lezing wordt georganiseerd samen met Antroposana en we zoeken naar meer samenwerking tussen de vrijeschool, BSO, BD-boerderij, therapeuticum en AViN onder de naam van ‘de Bundeling’ met onder andere een website en een open ochtend op school.

Hoewel de vergrijzing een rol speelt blijven we enthousiast en proberen we antroposofie te doen!

Jan Marechal

Deel dit op facebook