Ledengroep uit Zeist op maandag (1)

Afgelopen najaar is gewerkt aan de reeks voordrachten De val van de geesten van de duisternis. In de inleidingen en de gesprekken bleek dat de inhoud ook vandaag de dag nog steeds actueel is en helpt de huidige wereldgebeurtenissen beter te doorzien. In het komende seizoen zal worden gewerkt aan de ‘volkszielencyclus’ (De volkeren van Europa, Uitgeverij Pentagon). Hierdoor hopen wij meer begrip te krijgen voor de huidige ontwikkelingen in Europa en daarbuiten.

Vijfmaal per jaar wordt een avond gewijd aan de jaarfeesten: Michaël, Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Sint Jan. Deze avonden worden door een wisselende groep van enkele leden voor bereid hetgeen leidt tot steeds andere en boeiende vieringen.

Traditie is dat eenmaal per jaar rond begin november een avond met euritmie wordt gewijd aan de herdenking van de gestorvenen. Dit is ook afgelopen najaar weer gebeurd door een euritmiegroep uit Den Haag. Verder worden bijna alle avonden door de deelnemers zelf voorbereid en vormgegeven.

Doorgaans bezoeken circa 30-50 leden de bijeenkomsten. In de discussies na een inleiding ontstaan vaak levendige uitwisselingen waaraan meerdere mensen deelnemen.

Mede namens Ineke Lutters en Aad Meijer, Hanno von Sassen