Ita Wegmangroep Amsterdam

De Ita Wegmangroep bestaat nu uit vier mannen en vier vrouwen van ruim 60+. We komen bijeen op donderdagavond eens per 14 dagen in de bibliotheek van het Ita Wegmanhuis. Er is koffie en thee. Vaste onderdelen zijn:
Spreuk; nu “Ik kijk in de duisternis: daarin ontstaat licht…”
Mededelingen betreffende het antroposofische veld; kunst en persoonlijke zaken.
Opmaat: een stukje uit De brieven aan de leden wordt voorgelezen, evenals een leidmotief, daarbij vertellen we in eigen woorden aan elkaar wat er staat. We zijn nu bij nummer 143.

Het hoofdonderwerp is doorgaans wisselend per avond. We stellen met drie personen de onderwerpen voor een half jaar vast, alle leden kunnen een thema voorstellen. De thema’s zijn over het algemeen: menskunde, kunst en de jaarfeesten.

De aanpak wisselt ook. Soms bereidt iemand iets voor en vertelt diegene bijvoorbeeld over de levensloop van een schilder of componist en laat beelden zien of muziek horen. Soms hebben we een hoofdstuk uit een boek van Steiner voorbereid en vatten het met elkaar samen, bespreken eventuele vragen. Een weerkerend thema van het komend half jaar is de planetenkwaliteiten. We sluiten af met de spreuk.

Verder verzorgen we de vier grote jaarfeesten met de andere ledengroep bij toerbeurt. We nodigen elkaar uit en regelmatig ook alle leden van Amsterdam en omgeving plus belangstellenden.

Wenda Lakerveld