Landelijke studiegroep voor jonge klassenleden

Vanaf 2011 komt een groep van jonge klassenleden vier keer per jaar in Zeist samen om te werken aan de klassenuren. Het initiatief vindt zijn oorsprong in de vraag hoe andere ‘klassenleden van de jongste generatie’ hun weg vinden in deze uren en daarbij meer ervaren hoe je deze weg ook samen gaat.

De studiegroep komt samen op zaterdagmiddagen en telt rond de acht deelnemers; het merendeel dertigers, een enkele twintiger en veertiger. Iedere bijeenkomst staat er één van de uren centraal. Nadat in de beginjaren van deze studiegroep het uur steeds werd ingeleid door een van de klassenlezers is er dit jaar gekozen voor een vorm waarin de deelnemers zelf een uur inleiden en dat zij/hij vrij is om in de voorbereiding daarvan hulp te vragen van één van de klassenlezers. Na deze inleiding is er ruimte voor gesprek waarin ervaringen worden uitgewisseld en geprobeerd wordt om de brug te slaan tussen de meditatief verkende inhoud en het dagelijks (werk)leven.

In het tweede deel van de middag is er, na een korte pauze, ruimte voor gesprek over onderwerpen die in deze groep op dat moment relevant zijn. Onder meer over het representant willen en kunnen zijn voor de antroposofie, ervaringen met meditatie en het ‘tijdgenoot zijn’. De gesprekken in beide delen van de middag winnen steeds meer aan diepte en openheid en worden door de deelnemers zeer gewaardeerd.

Andere jonge klassenleden willen wij van harte uitnodigen om bij ontstane interesse in deze studiegroep contact op te nemen en eens een bijeenkomst bij te wonen.

Namens de studiegroep, Karel-Jan Tolsma