Ledenavond in Leiden

In Leiden ontmoeten we elkaar elke twee weken op maandagavond. Wij werken samen in een jaarcyclus van begin september tot juni. Voor het begin van ieder jaar gaan uitnodigingsbrieven uit naar alle leden in Leiden en omstreken. Dit jaar zijn we met zestien deelnemers.

Hoe onderscheidt zich een ledengroep van een studiegroep? Wat verstaan wij onder gemeenschap? Deze vragen zijn ieder jaar weer actueel. In juni kijken we terug op het werkjaar en smeden plannen voor het nieuwe.

De structuur van de avond is al een tijdje zo, dat we behalve het gesprek over het thema (dit jaar De wetenschap van de geheimen der ziel van Rudolf Steiner) ook iets samen willen doen in de vorm van een kunstzinnige activiteit. Deze kan aansluiten op het thema (dit jaar hebben we voor vormtekenen gekozen), maar het kan ook op zichzelf staan of met iets anders een samenhang vormen. Wil iemand een eigen onderwerp centraal stellen, dan kan dat met een persoonlijke bijdrage. Zo heeft een van ons in samenhang met de tijdelijke tentoonstelling van Hiëronymus Bosch zijn zicht op de schilderijen met ons gedeeld.

We hebben een roulerend voorzitterschap: diegene die van de avond een kort verslag maakt, zit de volgende keer voor. Daardoor wordt iedereen gevraagd om eens de draad actief vast te pakken. Voor de jaarfeesten is er ruimte aan begin van de avond. Op verschillende manieren streven we ernaar om in Leiden ontmoetingen te organiseren waar de antroposofie zichtbaar kan zijn.

Manja Wodowoz-de Boon