Ledenavond Roemer Visschergroep Amsterdam

In Amsterdam hebben we drie ledengroepen die ieder hun eigen kleur en frequentie van bijeenkomsten hebben. In de Roemer Visschergroep komen we wekelijks met een vaste groep van ± 13 mensen bij elkaar. We zijn een gemengde groep van leden en geïnteresseerden in de antroposofie. Al heel lang lezen we de voordrachten van Rudolf Steiner, in afwisseling met zijn basiswerken.

Iedereen leest en studeert thuis de betreffende voordracht, waar we drie weken voor uittrekken, en op de avond zelf brengen we vragen mee. De eerste week begripsvragen, de tweede week gevoelens en ervaringen en de derde avond proberen we het wilselement te benadrukken. De laatste tijd hebben we deze laatste avond ook een eenvoudige kunstzinnige beschouwing of wisselen we een persoonlijke omvorming van de voordracht uit. We werken met een wisselend voorzitterschap.

Op dit moment openen en sluiten we onze avonden met het voorlezen van een deel van de grondsteenspreuk. Daarna lezen we een brief of een aantal kerngedachten als opmaat, die tot onze verbazing vaak aansluit bij de voordracht die we juist lezen. De kerngedachten van de antroposofie begeleiden ons al jaren… en als we het boek uithebben, beginnen we gewoon weer van voor af aan. We lezen hier altijd om de beurt een stukje voor.

Voor iedereen is de avond altijd een inspirerend begin van de week, en we ervaren door het samen lezen en studeren de extra licht-, denk- en vormende kracht die ons door deze avonden geschonken worden. Binnen kort zullen we met ons nieuwe studieboek beginnen, De filosofie van de vrijheid. Instappers zijn welkom.

José Vlaar