Ledenavond Tilburg

Elke eerste maandagavond van de maand, behalve juli en augustus, houden wij onze ledenavond met 14 deelnemers. Later die maand is er een zogenoemde ‘broedplaats’. Een samenkomst van drie à vier leden, die de vorige avond evalueren en de volgende voorbereiden. Het jaarthema uit Dornach is de leidraad op onze ledenavond.

Die avond bestaat uit vaste onderdelen:
– begroeting en uitnodiging van het wezen Antroposofia,
– de Grondsteenspreuk, uitgesproken door één van de leden,
– het zingen van liederen met enthousiasme, gerelateerd aan de seizoenen en of jaarfeesten,
– samenvatting en toelichting door één van de leden over aansprekende onderwerpen uit het Goetheanum Nieuws,
– afsluiting van de avond met de weekspreuk in het Nederlands en Duits.

De aanbevolen voordrachten bij het jaarthema, van Steiner of essays van ander auteurs, gebruiken we ter verdieping. In de agenda van de ledenavond staat onder andere vermeld welke voordracht of passage daaruit gebruikt kan worden voor studie en onderzoek. Dit vormt dan het variabele onderdeel van de avond waarover we met elkaar in gesprek gaan. Soms plenair, maar ook weleens in groepjes van drie of vier personen en daarna plenair.

In deze ontmoetingen met elkaar ontstaan boeiende en interessante gesprekken over hoe ieder zich op eigen wijze met het thema heeft beziggehouden. Discussies proberen we zo veel mogelijk te vermijden. Juist het luisteren naar elkaar is wat we willen leren. De gespreksleider is degene, die dit proces probeert te bewaken. Om 22.00 uur sluiten we af met de weekspreuk.

Marijke Somers