Ledenavonden Almelo

Vanaf eind jaren tachtig worden er in Almelo ledenavonden gehouden, die worden bezocht door zowel leden uit Almelo als diverse andere plaatsen in Twente. Sinds ruim 25 jaar vinden deze bijeenkomsten eens in de twee weken plaats bij ons thuis. Het aantal deelnemers was door de jaren heen wisselend: maximaal dertien, maar momenteel nog zeven.

Wij beginnen de ledenavond met de grondsteenspreuk, waarmee we ons al vele jaren zeer verbonden voelen. Vervolgens wordt de spreuk voor een overledene van Rudolf Steiner gesproken, waardoor we ook leden die door de poort van de dood zijn gegaan bij de avonden hopen te betrekken. Meestal wordt het grootste deel van de avond in beslag genomen met het samen opbouwen van en met elkaar spreken over een voordracht van Rudolf Steiner, die we dan al hebben voorbereid.

In september dit jaar zijn we begonnen met de cyclus Macrokosmos en microkosmos, waarin de relatie van de mens tot de geestelijke wereld centraal staat. Wij proberen de verschillende delen van de inhoud in relatie te brengen met eerder bestudeerde werken of voordrachten, maar ook met de gebeurtenissen om ons heen en onze eigen ontwikkeling. Dit maakt de ledenavond vaak tot een persoonlijk gebeuren, waarbij met elkaar kan worden gesproken over onderwerpen of op een manier zoals dat buiten de ledenavond vaak niet aan de orde kan zijn. Hierbij kunnen persoonlijke of meer algemene zaken voor een decor worden geplaatst dat ons door het antroposofisch mens- en wereldbeeld is aangereikt. Wij sluiten de avond af met een Michaëlspreuk.

Annemiek Geertsma en Jan Dekkers