Ledenavonden ’t Gooi en omstreken

Het zal zo ongeveer in 1987 geweest zijn dat ik voor het eerst de ledenavonden in Bussum bezocht. Een grote groep leden zat in een kring. Er werd uit een boek voorgelezen. Ik luisterde naar alle wijze woorden van diegenen die de tekst verklaarden. Omdat ik een opleiding ging volgen, stopte ik met het bezoeken van de ledenavonden.

Zes jaar later kwam ik er weer. Tot mijn verbazing was de groep klein geworden, drie tot vijf bezoekers. Wij namen het initiatief om alle leden van ’t Gooi persoonlijk te benaderen. Met gevolg dat er steeds meer leden op de ledenavonden kwamen. De invulling van de ledenavond hebben we van toen af aan samen met de leden opgebouwd.

Nu is er twee keer per jaar een evaluatie, daarin stellen we het programma voor het komend seizoen samen. Inbreng over welk boek we behandelen, de vorm van de avond enzovoort. Op de laatste evaluatieavond hebben we besloten om gezamenlijk de inhoud van het hoofdstuk op te bouwen. Daarna wordt door een ‘vrijwilliger’ inhoudelijk of kunstzinnig invulling gegeven aan het thema van het hoofdstuk. We werken twee avonden aan een hoofdstuk.

De avonden zijn niet alleen voor leden, maar ook voor belangstellenden. Halverwege de avond is er een theepauze, even een moment voor persoonlijke ontmoeting, belangstelling en meeleven met elkaar. Wij zijn erg gelukkig met de ledenavonden, de leeftijd van de bezoekers is tussen de 33 en 80 jaar!

Door deze warme avonden en behoefte onder de leden is het weer mogelijk geworden om klassenuren in ’t Gooi te houden. Vanaf januari 2016 komt Rik ten Cate bij ons het Klasse uur geven. Daarnaast is er ook een werkgroep klassenuren, waar we zorgvuldig op de inhoud van de klasse ingaan.

Marianne Visser