Ledenavonden Texel

Twee jaar geleden hebben vier mensen op Texel een kerngroep gevormd om elke twee weken ledenavonden te organiseren. Omdat op Texel maar elf leden wonen, hebben we het eerste jaar de avonden ook opengesteld voor niet-leden. We hebben het eerste jaar verschillende onderwerpen besproken. Het afgelopen jaar, omdat de belangstelling van niet-leden tegenviel, hebben we bij het bespreken van het boek van Rudolf Steiner De strijd om het mens-zijn alleen met leden gewerkt.

Naast de ledenavonden organiseren we ook lezingen voor een breder publiek, hebben we een aantal avonden ‘antroposofie voor beginners’ onder leiding van Henk van Oort voor de drie antroposofische instituten op Texel georganiseerd en zijn er karmaweekenden met Inge van der Ploeg. Naast deze activiteiten is er een leesgroep die het afgelopen jaar De wetenschap van de geheimen der ziel van Rudolf Steiner heeft gelezen. Deze groep gaat het komende jaar verder. Er is een scholingsgroep die iedere maand bij elkaar komt en een verbinding probeert te leggen tussen de antroposofie en het dagelijks leven; samen op zoek naar onze motieven. Er is dus veel mogelijk.

We willen natuurlijk heel graag meer mensen bereiken en daar gaan we het komende jaar onze schouders onder zetten. We hopen dat gespreksavonden met onderwerpen als hooggevoeligheid, social media, meer mensen enthousiast maakt. We zijn dus heel erg aan het zoeken naar een goede vorm die past bij ons op Texel.

Onze doelstelling als kerngroep is en blijft om de antroposofie niet alleen bij leden, maar ook bij niet-leden, kortom bij alle mensen op Texel meer onder de aandacht te brengen.

Namens de kerngroep,
Keympe van der Gronde