Ledengroep Alphen aan den Rijn en Omstreken

Wat in Woubrugge begon bij Michiel en Madeline ter Horst speelt zich nu af in Alphen aan den Rijn. We hebben verschillende bijeenkomsten. Er is een groepje dat het boek Die Apokalypse des Johannes leest in het Duits. Ook is er een groep die naar aanleiding van een Michaëlconferentie in Eindhoven over ‘op weg naar de aarde’, verzorgd door Myriam Driesens en Jeanne Meijs, bijeenkomt. Zij hebben toen gevraagd of wij in het land kleine lichtpuntjes kunnen verzorgen voor de ongeborenen. We lezen uit De ongeborenen van Rudolf Steiner en doen een kunstzinnige activiteit. De twee genoemde activiteiten vinden plaats bij mensen thuis.

De filosofie van de vrijheid wordt een keer in de drie weken gelezen. Dit boek is gekozen omdat een van de deelnemers het boek 25 jaar geleden had gekregen van een vriendin en door haar in aanraking kwam met de vrijeschool; het boek stond nog altijd ongelezen in de kast. Bij deze avonden doen wij oefeningen uit het achtvoudige pad, zoals Joop van Dam heeft aangegeven in zijn boekje dat uitgegeven is bij Nachtwind. Aan het begin van de studieavond wisselen wij hierover ervaringen uit.

Bij de ledenavonden volgen wij het jaarthema dat ons vanuit Dornach is aangereikt. Alle avonden beginnen met een informeel gedeelte van een kwartier. We noemen het mededeling uit de samenleving. Hierdoor raken we goed op elkaar afgestemd om de avond te beginnen. De vrijeschool Ridderspoor schenkt ons ruimte voor de laatste twee bijeenkomsten.

Annelies de Wijn