Ledengroep Hengelo (OV)

Onze ledengroep bestaat momenteel uit vijf leden.

Om 19.45 uur beginnen we met koffie, thee en koekjes bij een lid dat ons al jaren elke twee weken gastvrij ontvangt aan haar sfeervolle en met zorg ‘gedekte’ tafel. Daar wisselen we met elkaar ervaringen uit van wat ons zoal bezighoudt.

Om 20.15 uur leest wisselend een van ons de grondsteenspreuk in het Duits of Nederlands, al naar gelang degene die leest. Vervolgens lezen we uit het boek waar we op dat moment mee bezig zijn, momenteel is dit het evangelie naar Mattheus van Rudolf Steiner. Iemand leest een gedeelte, we raken daarover in gesprek en pakken dan de draad van het boek weer op. We sluiten de avond rond 21.45 uur af met een spreuk of een andere bijdrage die een van de leden passend vindt bij de avond.

Ook komen we vier keer per jaar tezamen, wisselend bij een van de leden thuis, om uit het boek van Rudolf Steiner De beleving van het jaar in vier kosmische imaginaties de betreffende imaginatie te lezen. Deze wordt voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd, waarbij we met elkaar ook genieten van een extra bijdrage in de vorm van muziek, een gedicht of iets van dergelijke aard.

Namens de ledengroep Hengelo (OV),
Cari van Moorsel