Ledengroep Leeuwarden

De ledengroep van Leeuwarden bestond lange tijd uit negen actieve en trouwe deelnemers, maar sinds het najaar 2015 zijn er vier nieuwe leden bijgekomen. Dat is zeer verheugend. We hebben een mooie eigen ruimte in het centrum van de stad.

We zijn al geruime tijd bezig met de karmabanden en zijn intussen aangekomen bij deel 5. We komen tweewekelijks bij elkaar en beginnen de avond met ‘een rondje’ waarbij ieder de gelegenheid krijgt iets te melden wat hij of zij wil delen met de groep. Dat kan iets persoonlijks zijn of iets uit de actualiteit. Daarna beginnen we met de Grondsteenspreuk. Om beurten wordt door een van ons het betreffende hoofdstuk voorbereid en ingeleid, waarna gesprek volgt. Dan begint de inhoud als het ware te ‘leven’.

De jaarfeesten worden gezamenlijk ingevuld, vaak naar aanleiding van de imaginaties of een voordracht. Bij deze avonden worden dan wel eens ‘gasten’ uitgenodigd om een keer ‘te proeven’ aan onze bijeenkomsten. Met ‘visite’ erbij krijgt de avond dan een feestelijk tintje… We sluiten de avond af met de weekspreuk.

De ledenlijst van regio Friesland telt rond de tachtig leden, zeer verspreid woonachtig in de provincie Friesland. Afstand wil dan wel eens een drempel zijn om de ledenavonden te bezoeken. Een van onze leden is een woensdagochtendgroepje begonnen voor mensen die liever niet ’s avonds reizen. Dit werd zeer gewaardeerd.

Vanuit onze vaste groep is een werkgroepje gevormd dat in de periode van de twaalf heilige nachten een Grondsteenconferentie (een avond en een dag) organiseert. Er wordt inhoudelijk en kunstzinnig gewerkt. Dit heeft nu voor de derde keer plaatsgevonden en we richten ons op 2023. Met Pinksteren en Michael is er als tussenstap een avond hierover. Met Sint Jan sluiten we ons seizoen altijd af met een samenzijn bij iemand thuis of bij mooi weer in een tuin met vuur. Ieder draagt iets inhoudelijks en iets lekkers bij.

Thea Meijer