Ledengroep Limburg Parkstad

Niet alle activiteiten die leden in Zuidoost-Limburg samen ondernemen worden voor berichtgeving in Motief aangemeld.

Enkele voorbeelden. Al geruime tijd komt een groep bij elkaar om samen naar de sterren en planeten te kijken of – bij bewolkte hemel – in Inwijdingswetenschap en sterrenwijsheid (GA 228) te lezen. Het jaarlijkse Sint-Jansvuur wordt ontstoken op een net over de grens in Duitsland gevestigd Demeter-bedrijf; het land waar blauwe kaarthouders sinds 2013 ook aan de klassenuren deelnemen. Het verdere gedijen (mededelingenblad 27-1-1924) geschiedt daarentegen aan deze zijde van de grens. Daarbij “was en is”, zoals F.W. Zeylmans van Emmichoven het eens formuleerde, “Rudolf Steiner de erkende raadgever en leraar” en in het verlengde daarvan bestuderen een aantal (actieve) leden ook graag de werken van Sergej O. Prokofieff. Bij de bijeenkomsten van Kunstimpuls ligt het zwaartepunt op de kunstzinnige verwerking van steeds weer andere deelaspecten van het eerste Goetheanum.

Onderbroken door bijvoorbeeld een bijdrage over ‘der Divisionskreis’ zijn in het afgelopen jaar de sokkels, kapitelen en architraven van de grote koepel behandeld en werd elke bijeenkomst afgesloten met boetseren. Eigen enthousiasme laat niet alleen stemmingsvolle bijeenkomsten op 30 maart ontstaan, maar knoopt regelmatig ook aan bij actuele jubilea. In die zin werd in 2016 niet alleen het vierhonderdste sterfjaar van Shakespeare herdacht met een voordracht over ‘Hamlet en de bewustzijnsziel’, maar stonden wij in het teken van vierhonderd jaar ook stil bij het in 1616 opgeschreven verhaal over de inwijding van Christan Rosencreutz anno 1459.

Tot zover een schets.

Thea von Gabain