Ledengroep ‘Maastricht Alledaags’

Een kleine maar elkaar zeer inspirerende groep! Het ontmoetingskarakter heeft uiteraard de meeste aandacht. Om ook de ontmoeting met het denken en willen te verzorgen krijgen die aspecten hun eigen plek in een studiegedeelte (dit jaar de Theosofie) en berichten uit de werkgebieden of ontwikkelingen in de wereld om ons heen (de zogenoemde land- en tuinbouwberichten).

De gesprekken die we hebben gaan vanuit het boek of mededelingen vaak alle kanten op maar altijd over de diepere samenhangen van de fenomenen in de wereld om ons heen en in onze eigen biografie. Dat maakt het elke keer weer tot een feestelijke ontmoeting waarin we met elkaar steeds weer op ontdekkingsreis zijn naar de samenhangen en de diepere betekenis van alles!

De toevoeging ‘Alledaags’ heeft te maken met de geest van Maastricht waar binnen en buitenwereld als een vanzelfsprekende samenhang beleefd worden. Een bijzonder leuk gedicht dat ook uitgebeeld wordt in een prachtig beeldje aan de Maasoever net over de St Servaasbrug een paar stappen naar links…

De ‘geis’ van Mestreech
die ken je niet kopen
en ook niet winnen
want die zit niet van buiten
maar van binnen!

Namens de ledengroep, Peter Daub