Ledengroep Utrecht

De ledengroep Utrecht heeft spannende jaren achter de rug. In 1986 opgericht was het vlammetje eind 2012 bijna gedoofd. Gelukkig hebben we een wederopstanding beleefd. Ongeveer twaalf leden uit de regio Utrecht komen tweemaal per maand op maandagavond bij elkaar in Therapeuticum Utrecht. De avond begint en eindigt met een spreuk. Na een korte mededelingenronde wordt de avond vooral besteed aan studie, meestal een boek van Rudolf Steiner. Twee jaar lang waren dit de Leitsätze, daarna Antroposofie voor het hart en eind vorig jaar zijn we begonnen met Metamorfosen van de ziel.

Alle deelnemers lezen een hoofdstuk. Een van de deelnemers geeft een samenvatting van de inhoud van het hoofdstuk, waarna een gesprek volgt. Dit gesprek gaat meestal in eerste instantie over het begrijpen van de inhoud. In het verlengde hiervan is het een uitdaging om in gesprek ook ‘vooruit te leren denken’; zoals: wat kan ik met deze inhoud? Waar in mijn leven kom ik dit tegen? Wat specifiek raakt mij? Ook wordt aandacht besteed aan het vieren van de jaarfeesten.

Voorafgaand aan de ledenavond komt wekelijks een groep van acht leden bij elkaar om het pad van de meditatie te beoefenen. We gebruiken het boek van Arthur Zajonc Meditatie als een leidraad. Daarnaast bespreken we de nevenoefeningen die Rudolf Steiner heeft aangegeven als voorwaarde voor de innerlijke scholingsweg. Maar vooral ook het doen van een geleide meditatie (vaak delen uit de Grondsteenspreuk, de rozenkruisersmeditatie) geeft kracht aan deze avonden en wordt als ondersteuning ervaren voor de eigen meditatiediscipline.

Ron Franken en Hanne Post Uiterweer