Ledengroep Zeeland

In Zeeland wonen 61 leden en 44 belangstellenden. Daarvan zijn ongeveer 40 mensen actief of actief meelevend. Daar zijn we best trots op. Deze mensen zien we regelmatig bij activiteiten of we weten van hen dat ze niet kunnen deelnemen.

We hebben twee studiegroepen bij één van de leden thuis. De ene groep bespreekt één van de basiswerken, zoals De filosofie van de vrijheid, Theosofie of De Akashakroniek. Alle leden bereiden de tekst voor. Eén van de leden bespreekt de voordracht aan de hand van een eigen samenvatting. De gesprekken aan tafel zijn zeer levendig en er wordt veel gelachen.

De andere studiegroep bespreekt het jaarthema van de AAG aan de hand van de vertalingen die hiervan in Motief verschijnen. Uit de literatuurverwijzingen maken we onze eigen keuze voor verdere verdieping. Het hartedenken wordt steeds meer een levende ervaring.

Drie van de jaarfeesten vieren we met elkaar. De mensen van de Christengemeenschap worden daarbij uitgenodigd. Met hen organiseren we de herdenking van de gestorvenen.

Nieuw is dat we in 2016 drie tweeluiklezingen organiseren met ‘Inspiratie voor ouders’, een groep die is ontstaan binnen de Vrije School Zeeland. Hierdoor kunnen we boeiende sprekers naar Zeeland halen: Paulien Bom, Edmond Schoorel en Ilse Beurskens.

Elke maand wordt het klassenuur gehouden. Er wordt ook af en toe een cursus of een workshop euritmie georganiseerd.

Nico Landsman