Maandagavond ledengroep Den Haag

Riouwstraat 1 in Den Haag, een historische plek. Hier werd de Euritmie Academie geboren. Hier vindt dus wekelijks onze ledenavond plaats, die een lange traditie kende van grote sprekers. Wij moeten het nu zelf doen. De laatste tijd zijn ongeveer vijftig mensen aanwezig, die vijf kwartier intensief met elkaar werken. De voorbereidingsgroep doet suggesties bij de keuze van het werk van Rudolf Steiner, ook met betrekking tot het jaarthema van de AAG in Dornach. Momenteel werken we aan Het bewustzijn van de ingewijde. Op een zogeheten evaluatieavond komen we tot een keuze van een volgende voordracht of reeks voordrachten, waarbij ook een vertaling in de Nederlandse taal van belang is.

De groep sprekers groeit, dat is verheugend. Hoe onze avond er dan uit ziet: degene die de avond leidt doet mededelingen: overlijdensberichten, manifestaties enzovoort. Dan spreekt iemand bij toerbeurt de weekspreuk. Elke voordracht wordt door twee sprekers behandeld. De eerste vat samen en een week later belicht de tweede spreker de inhoud vanuit nog andere gezichtspunten die hij gevonden heeft. Na elke inleiding is er tijd voor gesprek, maar ook ruimte voor stilte en bezinning.

Elke vijf of zes weken is er een gespreksavond, waarop we met elkaar uitvoeriger terugkijken op de behandelde inhoud. In de adventstijd wordt aan begin en eind van de avond muziek gemaakt.

Cynthia van Dam