Ledengroep uit Zeist op maandag (2)

In de cyclus Inzicht in het mysterie van Golgotha (GA 175), die bij de Zeister maandagavondledengroep werd doorgenomen, schetste Rudolf Steiner een ontmoetingsmogelijkheid met Christus. Berlijn 1917 – oorlogsjaar. Hoe je zélf voorwaarden kunt scheppen om Christus te kunnen ontmoeten. In uiterste spirituele intimiteit wekte Steiner daar de stemming de Christusweg te kunnen, mogen en willen gaan. Ontwikkelingswil. Tot nu toe en verder. Het meest indrukwekkend: de ruimte die Steiner hier voor het Christuswezen zelf schiep, samen met en voor zijn toehoorders, als moderne inwijdingsweg. Diep respect ontplooiend. Diepe liefde tot wereldontwikkeling, mensheidsontwikkeling, afzonderlijke individuele ontwikkeling, Christus, de kosmisch-wijde en tegelijkertijd diep-innige Christusimpuls. Voor de aanwezigen bij de voordrachten, toen, maar ook voor de latere lezers van de schriftelijke neerslag, tot aan nu toe, en ieder.

Steiners woorden jubelen. In de 8e voordracht: wie de weg van de innerlijke eenzaamheid gaat, in zich heel concreet voorstellingen van het mysterie van Golgotha opwekt, “en de dood van Christus kan ervaren”, kan beleven dat daaruit een sterke kracht kan groeien, waarin Christus als mystieke ervaring aanwezig kan zijn: “de Opgestane, Hij die door de dood is heengegaan. (…) En dan is het alleen een gegeven van tijd dat het ogenblik intreedt, dat Christus bíj u is. Álles hangt ervan af zich te verbinden met de Opgestane en de Opstanding en in uzélf te spreken: een geestelijke wereld is om ons heen en de Opstanding heeft zijn werking gehad.” Intense dankbaarheid voor dít mensbeeld! Dit mocht zo steeds in Zeist herklinken: ontmoetingsvreugde, met daar óók een in de geest tot wederopstanding gebrachte Rudolf Steiner!

Gert Ruijer, deelnemer maandagavondledengroep Zeist