Noord-Nederland / Groningen

De ledengroep in Groningen komt op dinsdagavond elke twee weken bij elkaar. We beginnen om 20.00 uur en openen met de weekspreuk, zowel in het Duits als in het Nederlands. We lezen op dit moment het boek De Grondsteenmeditatie, een sleutel tot de nieuwe christelijke mysteriën van Sergej O. Prokofieff. Hardop lezen we de Grondsteenspreuk in zijn geheel. Het is een belangrijk moment van bezinning, voordat we daadwerkelijk in het boek over de Grondsteenmeditatie lezen. De tekst hebben we thuis als voorbereiding al verkend, waardoor we met elkaar nog dieper tot de inhoud kunnen doordringen. Dit boek nodigt uit om ook de voordrachten van Rudolf Steiner, waarnaar in de tekst door Prokofieff wordt verwezen, ernaast te lezen. Prokofieff laat ons in zijn boek de grootsheid van de Grondsteenmeditatie ervaren.

Het laatste half uur is er gelegenheid om een actueel onderwerp naar voren te brengen, dat een van de leden heeft voorbereid. Er is ook altijd ruimte om een onderwerp dat ons dringend bezighoudt te bespreken. De avond wordt om 22.00 uur met een spreuk van Rudolf Steiner afgesloten. Wij ervaren de avonden als levendig en verrijkend en heten nieuwe deelnemers van harte welkom.

Ledengroep Groningen