Werkwijze van onze studiegroep in Haarlem

De studiegroep bestaat uit acht mensen die twee keer per maand ’s avonds gedurende twee uren werken. De studie plegen we te doen aan de hand van een boek of voordrachtenreeks van Steiner. Daar naast hebben we ons een jaar lang gericht op de basisoefeningen, kortelings wierpen we ons ter afwisseling als oefening op de fenomenologische waarneming.

De tekst die we doorwerken (nu de cyclus De val van de Geesten van de duisternis) bereidt ieder thuis op zijn wijze voor en wordt, door ter plekke voor te lezen en in gesprek te brengen, verder verwerkt. Bij dit proces proberen we zo dicht mogelijk bij Steiners zinsneden en daarmee zijn gedachteontwikkeling te blijven en ons tegelijkertijd te oefenen in de dingen waar het in een gesprek om gaat! We mijden daarbij de nogal eens voorkomende gewoonte om andere gezichtspunten te willen invoegen, op wat voor manier ook, maar gebruiken wel de eigen ervaringen in het dagelijks leven opgedaan om verheldering te bevorderen.

De zes basisoefeningen bleken in de bespreking een bron van steeds weer verrassende zaken te zijn, die enthousiasme, nieuwe mogelijkheden en inzichten (ook over elkaar!) opleverde. De waarnemingsoefening die we nu begonnen zijn, wordt gepleegd aan de hand van een meegebrachte plant. We starten en sluiten de avond af door ons te concentreren op een spreuk.

Chris van der Most