Motief #233

Het element tijd Aan het einde van deze eerste juniweek vindt de algemene ledenvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland plaats; u heeft daarover in de vorige twee nummers van Motief al het nodige kunnen lezen. Het is na de afgelopen vijf jaar zo, dat er een nieuwe periode aanbreekt waarin de posities in het…

Lees verder

Motief #232

Concreet, doenlijk en zinvol Enige weken geleden vond op ‘de Boslaan’ de afsluiting plaats van de Beroepstraining Antroposofie. Elk jaar vindt deze cursus, waarin de Iona Stichting en de AViN samenwerken, plaats. Clarine Campagne draagt, in samenwerking met ondergetekende, de cursus. Alle deelnemers waren deze keer werkzaam in een van de werkgebieden, vooral in zorginstellingen.…

Lees verder

Motief #231

Ideaal en werkelijkheid: bureaus en tafels De Antroposofische Vereniging heeft met de geesteswetenschap een ambitieus doel. Een universiteit in ons land heeft al gauw 5.000 medewerkers en een budget van tussen een half en een heel miljard euro. Wat kan een kleine vereniging als vrijwilligersorganisatie, betrokken op zowat alle belangrijke levensvragen, daar reëel tegenover stellen?…

Lees verder

Motief #230

Over hoop Lieve leden, Terwijl ik mijmer waarom mensen toch steeds met elkaar overhoop liggen, richt zich een zonnestraal krachtig in mij op. Ik volg de straal en realiseer mij dat het hoop is waarmee wij richting geven aan onze idealen. Hoop dat het beter wordt of dat het überhaupt iets wordt in de voor…

Lees verder

Motief #229

Grondwerk Het jaar 2018 is uitgeluid met een voor velen inspirerende grondsteenconferentie, ditmaal in het Goetheanum in Dornach, waaraan ook een heel aantal leden uit Nederland deelnam. Het was een conferentie over een spreuk die hoort bij een niet-fysieke Grondsteen, gevormd tijdens de Kerstbijeenkomst in 1923: een impuls die straks honderd jaar oud zal zijn.…

Lees verder

Motief #228

Zonsopgang in de winter: de kerstconferentie 2018 In de Konferenzraum van het Goetheanum in Dornach is elke stoel achter het lange vergadertafels bezet. Uit de hele wereld zijn de secretarissen-generaal en vertegenwoordigers van de landelijke Antroposofische Verenigingen samengekomen om te vergaderen met het bestuur en de leiding van het Goetheanum. Maar op dat moment in…

Lees verder

Motief #227

Op dit moment zijn we een goed eind op weg in de Michaëltijd en al aangekomen bij het begin van de lichtfeesten. In deze tijd van het jaar worden we minder naar het uiterlijke zonlicht getrokken en ontstaat meer ruimte om de innerlijke kwaliteit van licht te ervaren. Und wenn in unsrer engen Zelle Die…

Lees verder

Motief #226

Licht uit wereldwijdten ‘Het licht uit wereldwijdten, in het innerlijk leeft het krachtig voort…’ Dat zijn de eerste twee regels van de weekspreuk die begin september opgeld deed (week 22 in de kalender van de ziel). Het uiterlijke zomerlicht wordt tot zielelicht en werkt daar, het innerlijk versterkend en bevruchtend. Licht is een wonderlijk iets.…

Lees verder

Motief #225

Aanwezigheid Zomertijd, warmte, maar in de kerkjes is het koel. Soms donker. We kamperen in de Morvan, een streek in Bourgondië waar niet honderd, maar duizend jaar geleden een krachtige impuls tot bloei kwam. Een streek die daarvoor bevolkt werd door Kelten, door de Romeinen, waar in de tweede eeuw het oerchristendom een rol begon…

Lees verder

Motief #224

Voor het stoplicht Terwijl twee van mijn kinderen voorin de bakfiets vol verwachting naar het stoplicht staren, wachtend op het groene licht, valt mijn oog op de woorden ‘Pro Deo’. Daar achter het etalageglas van een onopvallend boekwinkeltje, waaraan ik meestal voorbijflits, lichten de woorden op. Ze klinken in mij, ik herhaal de woorden ‘Pro…

Lees verder

Motief #223

Aan tafel Op een vroege avond zette ik mij aan een tafeltje met drie oude mensen neer. Ze waren net aan de maaltijd begonnen. Een Libanees, een Duitse en een Vlaming. De Libanees ging op in het verorberen van een opgewarmde pannenkoek, de Duitse nam de aangeboden boterham in ontvangst en gaf als dankzegging een…

Lees verder

Motief #222

En verder… Op de jaarvergadering in Dornach afgelopen maart (zie elders het verslag) sloeg door het stemmen de stemming om. Sommigen waren misschien opgelucht dat er nu een andere wind komt te waaien in Dornach, anderen bedroefd dat we in een voor en tegen terechtkwamen bij het stemmen over twee personen uit het bestuur. In…

Lees verder

Motief #221

Jaarimpuls geest-bezinnen Op het moment dat deze Motief uitkomt, ligt de jaarvergadering van de Algemene Antroposofische Vereniging in het Goetheanum in maart alweer achter ons. Als belangrijk onderwerp komt daar de overgang van een jaar-thema naar een jaar-impuls aan de orde. Daarmee is niet bedoeld om geen richting te geven vanuit het Goetheanum aan de…

Lees verder

Motief #220

Ontmoeting Het is woensdagochtend, half tien… de luiken net open. Iemand klopt op de deur. Of we al koffie schenken? Ons café opent pas om 10 uur, maar ik laat de man binnen. Hij neemt plaats in de serre, bij het raam en kijkt uit over de winterse tuin. Ik vertel hem over ons koffieconcept:…

Lees verder

Motief #219

Grondsteenwerk Als ik op 1 januari het gordijn opendoe, blijkt het tot mijn verrassing helder te zijn. Ik besluit om de Langbroekerwetering af te fietsen op zoek naar een mooie plek voor de nieuwjaarszonsopkomst. Bovendien is het – heerlijk – de stilste (maandag)ochtend van het jaar. De Grondsteenspreuk is, zoals wel vaker, mijn reisgezelschap. Enerzijds…

Lees verder

Motief #218

Het Elisabeth Vreedehuis Lang heeft het bestuur gedaan om een besluit te nemen over de naam van het verenigingsgebouw aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Wij ontvingen vele en zeer diverse, soms heel vrijlatende, soms wat meer nadrukkelijke suggesties. Sommige spraken ons zeker aan, maar overtuigden ons later toch niet helemaal meer. Uiteindelijk werden…

Lees verder

Motief #217

Wanneer u dit leest is de herfst een eind op weg. Het Michaëlfeest ligt achter ons, St. Maarten is in aantocht en we kijken vooruit naar advent. Het midden van de herfst staat tussen Michaël en Gabriël in, de aartsengelen die hun zegenende werkzaamheid ons in de herfst, respectievelijk de winter brengen. Ik neem u…

Lees verder

Motief #216

Om Transformatie is aan de orde van de dag. Iedereen staat voor de uitdaging te transformeren. Niet makkelijk, want behoudende krachten zijn sterk. Het bestaande heeft immers zijn waarde bewezen en het is aangenaam te weten hoe het nieuwe er zal uitzien. Dan schakel je liever van de ene vorm naar de andere vorm over.…

Lees verder

Motief #215

Drie- én viergeleding! Op 6 en 7 oktober vindt in Driebergen onze najaarsconferentie plaats. 100 jaar geleden trad Rudolf Steiner in Von Seelenrätseln naar buiten met een visie op de driegeleding van het fysieke lichaam. In datzelfde jaar sprak hij ook al over de driegeleding van het sociale organisme. Op de Kerstconferentie van 1923 zou…

Lees verder

Motief #214

De omweg naar huis In het Goetheanum is met de Wereldconferentie Michaël 2016 een proces in gang gezet. Een eerste vrucht hiervan is de reactie van de leiding van het Goetheanum – in de zin van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap – en het bestuur van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft. Die volgt op de weerklank…

Lees verder

Motief #213

Faust in de zomer! Deze zomer is voor de laatste keer de volledige Faust op het podium van het Goetheanum te zien. Het kan wel eens lang gaan duren voor het zo volledig terugkeert. Dat heeft overigens voornamelijk te maken met het terugdringen enkele jaren geleden van het aantal medewerkers aan de Goetheanum-Buhne. De huidige…

Lees verder

Motief #212

Een nieuwe impuls in de startblokken Over twee maanden start de verbouwing aan ons nieuwe pand in Den Haag. In de loop daar naartoe is veel gebeurd. Tezamen met een enthousiaste gebruikersraad, betrokken leden en architectenbureau negen graden is het plan voor de verbouwing gefinaliseerd, vergunningsaanvragen ingediend en aannemers geselecteerd. De eerste hamerslag valt op…

Lees verder

Motief #211

Jaarvergadering 2 en 3 juni: gevoel voor karma Op vrijdagavond 2 en zaterdag 3 juni vindt op de Reehorst te Driebergen (Iona-gebouw) de jaarvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland plaats. De uitnodiging volgt in het meinummer van Motief, met het programma, de jaarrekening, inclusief toelichting en begroting. Naast de gebruikelijke verenigingszaken is het onderwerp…

Lees verder

Motief #210

Grondsteenwerk! In januari vond in het Geert Groote College in Amsterdam een goedbezochte Grondsteenconferentie plaats. Er was nog ruimte geweest voor meer deelnemers, maar de opkomst was mooi. Het is een inspirerende gedachte dat de verenigingen in Zwitserland, in Frankrijk en in Engeland soortgelijke conferenties houden. Sinds de Wereldconferentie 2016 is de Grondsteen(spreuk) ook weer…

Lees verder

Motief #209

Sociaal proces Mensen zijn erg verschillend. Zij wegen argumenten verschillend en zijn geneigd andere processen te willen doorlopen. Idealisten kan het om het principe gaan; realisten kijken naar het resultaat dat telt. Gevoelsmensen kunnen lijden aan onenigheid en gebrek aan harmonie in de groep. Daadkrachtigen willen doorpakken; voorzichtigers willen het allemaal nog eens met zijn…

Lees verder

Motief #208

Terugblik en vooruitblik op de rozenkruisbijeenkomst(en) Op 28 en 29 oktober vond in het Iona-gebouw te Driebergen de bijeenkomst over de Chymische Hochzeit van Christaan Rosencreutz anno 1459 plaats. De opkomst was hartverwarmend, een volle zaal van circa tweehonderd belangstellenden, waaronder de genodigde familie Ritman van de Bibliotheca Philosophia Hermetica in Amsterdam. Het onderwerp van…

Lees verder

Motief #207

De wereldconferentie rond Michaël 2016 Ruim achthonderd mensen uit eenenvijftig landen waren eind september naar het Goetheanum in Dornach gekomen voor de Weltkonferenz Michaeli 2016. Niet alleen uit verschillende windrichtingen, maar ook verschillende werkgebieden. Uit het verenigingswerk, uit de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, klassenlezers, bestuurders, contactpersonen, artsen, therapeuten, leerkrachten, landbouwers, filosofen en ondernemers, esoterici en…

Lees verder

Motief #206

Beuys in Schloss Moyland In de Antroposofische Vereniging zal het jaar 2016 de boeken ingaan als een jaar met belangstelling voor de kunst. Zo sluiten wij het jaar af met een bijeenkomst met het Duitse bestuur en belangstellenden net aan de andere kant van de grens met Duitsland, waar in het oude Schloss Moyland de…

Lees verder

Motief #205

De Faust in het Goetheanum Deze zomer kon ik de Faust-uitvoering in de grote zaal van het Goetheanum meemaken. In de nieuwe enscenering van Christian Peter zien we een moderne versie, die het niet schuwt om bijvoorbeeld Mefistofeles zich vrij – laten we maar zeggen ‘expliciet’ – te laten uitdrukken en bewegen. Faust, Gretchen en…

Lees verder

Motief #204

Jheronimus Bosch, ‘die maelre’… Na de grote tentoonstelling over de late Rembrandt was de tentoonstelling in de eerste helft van dit jaar over het werk van Jeroen Bosch in het Brabants Museum een ware must have seen. Meer dan 400.000 bezoekers gingen langs de nog geen twintig schilderijen van de 500 jaar geleden overleden schilder.…

Lees verder

Motief #203

Een filosofie van het Ik Op 18 april ging Roland van Vliet (geboren 1960) over de drempel. Roland was bekend als onderzoeker op het gebied van het manicheïsme en het vroege christendom. In 2014 promoveerde hij na een levenslange zoektocht en academische worsteling op een schitterend proefschrift, waarin hij het manicheïsme kon ontdoen van allerlei…

Lees verder

Motief #202

De polsslag van de tijd in 33 jaar Afgelopen jaren en toewerkend naar honderd jaar na de Kerstconferentie van 1923 zijn er steeds momenten waarbij werd stilgestaan bij ‘100 jaar na…’ Of het nu ging om het verschijnen van de werken van Rudolf Steiner als de Anthroposophische Seelenkalender (1912), Die Rätsel der Philosophie (1914), dit…

Lees verder

Motief #201

Antroposofie Magazine van start Graag sta ik hier nog even stil bij de openbare doop van Antroposofie Magazine in een zaaltje van het trendy grandcafé De Jaren aan de Amstel in Amsterdam op 3 maart. Een persbericht ging uit en daar was – dat moet gezegd – niet veel schrijvende pers op afgekomen, maar de…

Lees verder

Motief #200

Binnen en buiten, esoterie en exoterie Met de post ontving u naast deze Motief ook het blad Antroposofie Magazine. Daarmee hebben we vanaf deze aflevering een ledenblad en een publieksblad. Dat is nodig om met een tijdschrift dat velen kan aansteken, de hand te reiken naar groepen van mensen die ons of de antroposofische beweging…

Lees verder

Motief #199

De actuele confrontatie met het Boze Het volledige artikel van Christine Gruwez in deze Motief is als PDF te downloaden. Motief nieuwe style In een eerdere editie lieten wij u al weten, dat er het een en ander gaat veranderen aangaande Motief. Dit komt dan hopelijk ook niet meer als verrassing. De vereniging heeft zich…

Lees verder

Motief #198

De vrouw achter de sterrenkalender Al zo’n twintig jaar maakt Liesbeth Bisterbosch een sterren- en planetenkalender waarmee elke geïnteresseerde zelf de sterrenhemel kan verkennen. Maar wie is nu de vrouw achter die kalenders en hoe kun je als beginneling zelf de sterren en planeten waarnemen? Ze vertelt hoe de sterrenhemel haar inzicht, uitdaging en verbondenheid…

Lees verder

Motief #197

Op zoek naar de waarheid “Voor mij is euritmie nauw verbonden met waarheid. Met een rijk waarin onzichtbare klanken toch kenbare realiteiten zijn. Iedere klinker of toon is een wereld op zichzelf,” zegt Elsemarie ten Brink, euritmist en kunstzinnig leider van cultureel centrum De Zalen in Den Haag. Ze pleit voor ontwikkeling in haar vakgebied,…

Lees verder

Motief #196

Worden wie je moet zijn “Goed onderwijs vraagt om een brede visie op de vorming van een persoon,” zegt hoogleraar en onderwijspedagoog Gert Biesta. De vrijeschool was voor hem een bron van inspiratie. Het gaat niet alleen om kwalificatie, maar ook om socialisatie en persoonsvorming. ‘Ik’ worden Ieder mens bezit iets eigens, dat meteen met…

Lees verder

Motief #195

Nicolai Fuchs Het voormalige hoofd van de landbouwsectie in Dornach is tegenwoordig directeur van de Treuhand GLS in Bochum voor maatschappelijke vernieuwing. Hij nam eerder deel aan Wereldhandelsdiscussies om het thema duurzaamheid in te brengen. Het gaat hem om het overbruggen van de gapende kloof tussen weten en doen. Bodem als basis De bodem staat…

Lees verder

Motief #194

Verbinding Hoe geven antroposofen vorm aan hun gemeenschap? Een interview met Janine Verdonk. Zij deed met behulp van antropologie en sociologie onderzoek naar “geestverwanten van Rudolf Steiner in Nederland”. Moed en kracht Er wordt vandaag de dag veel gevraagd van jonge mensen. Tijdens de Michaëlweek wordt hen van 28 september tot en met 2 oktober…

Lees verder

Motief #193

Kees Veenman over kleurmeditatie Kleurenonderzoek leent zich goed voor het ontwikkelen van de imaginatieve waarneming. Door je te verdiepen in de dynamiek van licht en donker van waaruit kleuren ontstaan, kun je hun karakter en hun helende kwaliteiten ervaren. Kees Veenman biedt in zijn nieuwe boek ‘Kleurmeditatie’ handreikingen aan om dit proces op gang te…

Lees verder

Motief #192

Samen delen Uitgever en ondernemer John Hogervorst heeft een hoog ideaal: broederschap onder alle mensen ter wereld. Maar niet als morele vereiste, want dat is volgens hem niet mogelijk. In de economie bestaat de broederschap echter al, zegt hij, wij zien die alleen (nog) niet. En we handelen er ook niet naar. Over juist prijsbegrip…

Lees verder

Motief #191

Jana Loose Wat spiegelt zich vanuit de Oud-Egyptische cultuur in ons tijdperk? Deze vraag houdt egyptologe Jana Loose haar leven lang bezig. Met de Egyptische dodenboeken als sleutel. “Ze gaan over de inwijding in de geheimen van de godenwereld en van de samenhang tussen goden en mensen. Het hiërogliefenschrift werd voor mij de toegang. Nieuws…

Lees verder

Motief #190

Andreas Neider We leven met behulp van elektronische apparaten, maar doen die ook wat met ons? Zakken we weg in een wereld onder onze natuurlijke staat van zijn, in een ‘ondernatuur’ zoals Rudolf Steiner dit noemde? Andreas Neider onderzocht jarenlang de digitale media en het gebruik ervan. Hij zet dit in een spiritueel perspectief. Nieuws…

Lees verder

Motief #189

Meer zingeving in de spreekkamer Dr. Machteld Huber promoveerde onlangs op het concept ‘positieve gezondheid’.Zingeving en spiritualiteit vormen een belangrijk onderdeel van deze visie. Uit haar onderzoek bleek onder meer dat wanneer een patiënt ontdekt wat zijn of haar drijfveren zijn, je echt een stap verder in het helingsproces komt. Nieuws Een nieuwe column en…

Lees verder

Motief #188

Klankontmoetingen Fenneken Francken is docent aan Hogeschool Leiden bij de opleiding tot docent muziek. Maar ze is veel meer dan dat. Een leven lang staat ze in de uitvoerende muziek, vanuit een maatschappelijk engagement. Het vrije improviseren en de intense klankontmoetingen die daarbij ontstaan, ziet ze als een echte scholingsweg. Nieuws De Werkgemeenschap is opgeheven…

Lees verder

Motief #187

Eeuwige zielen De Eerste Wereldoorlog is het onderwerp van De verwanten, een roman van jeugdboekenschrijver Guido Bottinga. Hij verwerkt daarin het themakarma en  reïncarnatie. Een interview met de auteur naar aanleiding van deze recent verschenen roman. Nieuws Feestelijke opening van het vernieuwde toneel van het Goetheanum. De Bernard Lievegoed University uit Driebergen vertrekt naar het…

Lees verder

Motief #186

Kunst van het gewone: een inleiding In de Rotterdamse Kunsthal is de spraakmakende expositie ‘Alchemie van het alledaagse’ te zien. Deze gaat over een van de invloedrijkste vernieuwers van de 20ste eeuw: Rudolf Steiner (1861 tot 1925). Gerard Reijngoud schreef een inleiding voor deze speciale Motief, die als spin-off van deze grote tentoonstelling, geheel is…

Lees verder

Motief #185

Terug naar Aristoteles Filosoof Jesse Mulder promoveerde op een onderzoek cum laude op een onderzoek naar metafysica. Hij stelt dat de twee denkniveaus die de moderne filosofie kenmerkt, niet voldoen en herontdekt met hulp van Aristoteles een derde niveau: denken over de levende natuur. Antroposofie speelt duidelijk een rol in Mulders manier van denken, maar…

Lees verder

Motief #184

Begeleidingsdienst voor vrijescholen Op 4 september bestaat de Begeleidingsdienst voor vrijescholen 33 jaar. Directeur Hans Passenier verdiepte zich in de geschiedenis en zag hoe de organisatie tijdens haar bestaan goeddeels onzichtbaar bleef. Tot zeven jaar geleden. Wat is er sindsdien gebeurd? Wat doet BVS Schooladvies eigenlijk en hoe belangrijk is de antroposofische menskunde nog na…

Lees verder

Motief # 183

Eureka Volgens Rudolf Steiner is het de hoogste vorm van inzicht: intuïtie. Edward de Boer, organisatieadviseur, raakte erdoor gefascineerd en verricht onderzoek naar het fenomeen. “In het dagelijks leven kennen we allemaal de ervaring van intuïtie,” stelt hij. “Sommige mensen hebben onder de douche zelfs de beste ingevingen.” Edward de Boer over ‘een waarnemen en…

Lees verder

Motief #182

Vergeven en verzoenen Conflicten spelen zich dagelijks en overal af – tussen volken, maar ook in families, in verenigingen of op het werk. Sociaal onvermogen, daar gaat het eigenlijk om, maar wat verbergt zich achter de sluier van dit menselijk tekort? En hoe komt het dat het zo moeilijk is stappen te zetten in de…

Lees verder

Motief #181

De genezende werking van vormgeven Karel Freeve was huisarts in Zutphen, tot hij ernstig ziek werd. Feico Hajonides werkt als beeldhouwer in Brummen. Samen maken ze beelden, waarbij de eerste zich laat ondersteunen door de laatste. Jana Loose zocht het duo op en sprak met hen over de genezende werking van het vormgeven. “Als je…

Lees verder

Motief #180

Antroposofische gezondheidszorg op academisch niveau De Academie Antroposofische Gezondheid in Zeist leidt academici en HBO-ers op in antroposofische gezondheidszorg. Artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en therapeuten kunnen er terecht voor een interdisciplinair basisjaar, maar de academie biedt meer. Jana Loose ging kijken. Nieuws Met bericht over het lezersonderzoek, een euritmieprogramma dat is gewijd aan Christian…

Lees verder

Motief #179

Antroposofische initiatieven over de grenzen In Portugal runnen Eelco Schaap en Karin Sligting een groot landgoed. Ze organiseren er toneel- en theaterprojecten en produceren biologisch-dynamische olijfolie. De Motiefredactie hielp bij de jaarlijkse olijvenpluk en keek rond. Florian Oelssner en Gia van den Akker werken in het heuvelachtige wijnlandschap van de Azienda Agricola in Noord-Italië. En…

Lees verder

Motief #178

Jos Verhulst en het Johannes evangelie Zijn belangstelling en activiteiten reiken van de kwantumchemie tot democratievernieuwing en van het esoterisch christendom tot herinrichting van het onderwijs, hij is auteur van talrijke wetenschappelijke werken, geeft lezingen en cursussen, maar bovenal is hij onderzoeker: Jos Verhulst. Een eigenzinnige Vlaming over (onder meer) de tekst van het  Johannesevangelie.…

Lees verder

Motief #177

De wereld achter de wereld Als arts houdt Jaap van de Weg zich bezig met patiënten en de diepere betekenis van ziekte. Daarbij komt hij ook in dialoog met krachten uit de geestelijke wereld. Van de Weg beijvert zich ervoor deze vorm van geesteswetenschappelijke onderzoek onder te brengen bij de algemene sectie van de antroposofische…

Lees verder

Motief #176

Antroposofische en reguliere zorg onder één dak Deze zomer betrok Therapeuticum Aquamarijn een geheel verbouwd schoolgebouw in de wijk Klarendal in Arnhem samen met het antroposofische consultatiebureau, de GGZ, drie reguliere huisartsenpraktijken, een apotheek en verschillende soorten alternatieve artsen en therapeuten. Een reportage over de gang van zaken en de uitdaging om het sociale organisme…

Lees verder

Motief #175

Paul Mackay en eigentijdse sociale vraagstukken Eind september spreekt Paul Mackay, lid van de Vorstand van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft en leider van de Sectie voor Sociale Wetenschappen, op de Michaëlsconferentie in Dornach over Rudolf Steiner als ‘sociale bouwer’. Naar aanleiding daarvan sprak Jana Loose alvast met hem over hoe om te gaan met de…

Lees verder

Motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN).

Redactie Motief: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag, 070-221 19 37

Secretariaat Motief: Boslaan 15, 3701 CH Zeist, 030-691 82 16

De papieren editie verschijnt tien keer per jaar, exclusief voor leden van de AViN. Naast Motief geeft de AViN ook het kwartaalblad Antroposofie Magazine uit.

Advertenties

Bureau Sjoerdsma
T: +31 (0) 6 1010 7327
E: info@bureau-sjoerdsma.nl

Download hier de Tariefkaart 2019 – Motief voor een overzicht van tarieven en verschijningsdata.

Colofon

Redactie: Michel Gastkemper (hoofdredacteur), Heleen Hupkens (bladmanager) en Cisly Burcksen

Secretariaat: Petra Rutgers

Uitgever: Emma Vink, namens de AViN

Opmaak: Huibert Stolker, Stip

Druk: Drukkerij Roelofs, Enschede

Elisabeth Vreedehuis

Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag, 070-355 00 39

website Vreedehuis

Bibliotheek

Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Nederland

Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag, 070-354 01 18

website bibliotheek