Motief #176

Antroposofische en reguliere zorg onder één dak

Deze zomer betrok Therapeuticum Aquamarijn een geheel verbouwd schoolgebouw in de wijk Klarendal in Arnhem samen met het antroposofische consultatiebureau, de GGZ, drie reguliere huisartsenpraktijken, een apotheek en verschillende soorten alternatieve artsen en therapeuten. Een reportage over de gang van zaken en de uitdaging om het sociale organisme te verzorgen.

Nieuws

Stichting Antroz en Stichting Warande willen een fusie in wonen en zorg. Een cursus voor het leerplan van de vrijeschool en nieuws over het lesmateriaal. Een seminar en een lezing over de rol van het waarnemen en denken. Lezing en gesprek over Michaëlisch omgaan met geld. Symposium over leven en dood in het licht van BDE. En Motief zoekt ‘Verrassende initiatieven’.

Survival of the fittest

Désanne van Brederode schreef een filosofische beschouwing over de vraag wat nu eigenlijk gezondheid is. Om te overleven moet je jezelf aanpassen en goed kunnen waarnemen wat in een bepaalde situatie nodig is. Een pleidooi voor het leren jezelf kunstzinnig in te voegen in het geheel, om je werkelijk gezond te gaan voelen, naar lichaam en geest.

Ziekte antroposofisch bekeken

Als antroposofen al weigeren hun kinderen te laten vaccineren, waarom doen ze dat? Het antwoord daarop blijft in de media achterwege. Jaap van de Weg voelde zich daardoor uitgedaagd en schreef een artikel over het verschil dat het antroposofische mensbeeld maakt en over de werking van karma en reïncarnatie.

Het ik kent zichzelf

Rudolf Steiner benaderde dit jaarthema van de Algemene Antroposofische Vereniging vanuit de filosofie in zijn voordracht Het wezen van de antroposofie, die hier wordt samengevat. Van de Griekse Sofia, via Dante’s Filosofia naar het kennen van het wezen van Antroposofia. Een weg van filosofie tot antroposofische meditatie.

Autobiografische winnaars

Wedstrijddeelnemers schreven onder de titel ‘Mijn eerste maatschappelijke verantwoordelijkheid’ autobiografische teksten zonder hun pen van het papier te lichten. Een jury koos de drie meest boeiende pennevruchten uit voor een prijs en publicatie in dit nummer van Motief.