Motief #177

De wereld achter de wereld

Als arts houdt Jaap van de Weg zich bezig met patiënten en de diepere betekenis van ziekte. Daarbij komt hij ook in dialoog met krachten uit de geestelijke wereld. Van de Weg beijvert zich ervoor deze vorm van geesteswetenschappelijke onderzoek onder te brengen bij de algemene sectie van de antroposofische vereniging. Voor Motief aanleiding om Van de Weg en zijn onderzoek in beeld te brengen.

Nieuws

Annemarie Ehrlich wil binnen de sociale sectie van de AViN euritmie met sociale kunst verbinden. Goede ideeën voor de Haagse Riouwstraat? Meld u! Een bezinningsweekend in het kader van het tweede Ik Ben-woord uit het Johannesevangelie, een uitgebreide agenda, en ook bijeenkomsten over stervensbegeleiding.

Over de crisis niets dan goed

Onlangs verscheen het boek Over de crisis niets dan goed waarin auteur Sjef Staps met tal van bekende en minder bekende mensen in gesprek gaat over hun visie op de toekomst van onze planeet. Staps, verbonden aan het Louis Bolk Instituut in Driebergen, hield voor dit boek 25 interviews met deskundigen op allerlei terreinen van klimaat en biodiversiteit. Hierdoor ontstond een overzichtelijk beeld van talrijke ideeën.

Contact na de dood

“Ben je daar?”, vraagt Willem Daub soms aan zijn overleden vrouw. “Altijd,” antwoordt ze dan. In zijn artikel schrijft hij over zijn ervaringen en over die van anderen, die net als hij in staat zijn in contact te treden met gestorven dierbaren. “Mijn verbondenheid was vanaf toen zo sterk dat ik geen moment van rouw heb gekend,”
schrijft Daub.

(Kinder)boeken

In Kunst en Cultuur aandacht voor boeken voor en over overledenen en voor vijf fraaie kinderboeken. De Kinderboekenweek ligt net achter ons en leverde een schat aan mooie kinderliteratuur op. Voor Boeken Kort selecteerde Dina Pranger er vijf, die ze voor Motief bespreekt. Het zesde boek dat ze onder de aandacht brengt gaat over kinderen, maar is bestemd voor opvoeders.

Kunstenaars als profeet: een Russchische liefde

In de Amsterdamse Hermitage is een boeiende expositie te zien over de Franse Nabis. Mark Mastenbroek ging kijken en vertelt niet alleen over de tentoonstelling, maar ook over de achtergronden. Wie waren de Nabis nu eigenlijk?