Motief #182

Vergeven en verzoenen

Conflicten spelen zich dagelijks en overal af – tussen volken, maar ook in families, in verenigingen of op het werk. Sociaal onvermogen, daar gaat het eigenlijk om, maar wat verbergt zich achter de sluier van dit menselijk tekort? En hoe komt het dat het zo moeilijk is stappen te zetten in de richting van een oplossing, die voor alle betrokkenen heilzaam kan zijn? Nard Besseling ging in gesprek met Michaela Glöckler.

Nieuws

Over de AViN-bibliotheek in Den Haag, in Zutphen start een nieuwe staatsvrije vrijeschool, bericht over het symposium Passie voor pedagogie, 3 berichten over euritmie en 3 berichten over fenomenologie, een workshop over wat je kunt leren van je lotgevallen en de boekpresentatie ‘Spreken tot de sterren’.

Steiner en de ‘dertigjarige oorlog’

Toon Schmeink was tijdens de Tweede Wereldoorlog nog maar een jochie, maar hij herinnert zich feilloos bepaalde beelden uit zijn jeugd in een Amsterdamse Jodenbuurt. Er kwam een blijvende opmerkzaamheid voor die verschrikkelijke episode in de geschiedenis van de mensheid uit voort. Voor Motief schreef hij een boeiend en leerzaam artikel over de ‘dertigjarige oorlog’ en over de waarschuwingen van Rudolf Steiner.

Een eeuw Europese ontwikkeling

Ook Jac Hielema dook in de geschiedenis en bestudeerde wat Rudolf Steiner zoal zei over de ‘dertigjarige oorlog’. Hielema vraagt zich af hoe hij als geesteswetenschapper de ontwikkelingen van Europa van de afgelopen honderd jaar kan begrijpen. Mens, bevrijd en ontwikkel je!

Mysterie van de onmacht

Christine Gruwez, geschoold in filosofie, klassieke talen en Iranistiek, schreef een nieuw boek: Meditaties over onmacht. In deze uitgave zet ze alle registers open in de uitnodiging aan de lezer om mee te bewegen en zich te openen in de zoektocht naar het mysterie van het wezen van de onmacht.

Lezersonderzoek: en nu de conclusies

Op verzoek van het AViN-bestuur deed een werkgroep onderzoek naar de dubbele doelstelling van Motief: ledenblad en openbaar maandblad voor antroposofie. In december kreeg de tot lezersonderzoek uitgebreide enquête zijn beslag in de vorm van een vragenlijst voor Motieflezers. Nu zijn de conclusies bekend.