Motief #187

Eeuwige zielen

De Eerste Wereldoorlog is het onderwerp van De verwanten, een roman van jeugdboekenschrijver Guido Bottinga. Hij verwerkt daarin het themakarma en  reïncarnatie. Een interview met de auteur naar aanleiding van deze recent verschenen roman.

Nieuws

Feestelijke opening van het vernieuwde toneel van het Goetheanum. De Bernard Lievegoed University uit Driebergen vertrekt naar het nieuwe academiegebouw van de Eusebiuskerk in Arnhem. De omvorming van het alledaagse tot kunst, symposium op 17 november in de Kunsthal te Rotterdam. Schenking door De Nieuwe  Boekerij aan de landelijke bibliotheek te Den Haag van de Antroposofische Vereniging.

Zwarte Piet

De discussie over Zwarte Piet houdt de gemoederen in Nederland al maandenlang flink bezig. Moet het hulpje van Sint een nieuw gezicht krijgen of niet? Hoe pakken vrijescholen dit in de praktijk op? Een rondje langs vrijescholen laat een wat afwachtende houding zien. Het is belangrijker om de diepere laag van het Sinterklaasfeest hoog te houden.

Geneeskunde

Welke bijdrage levert de Antroposofische Gezondheidszorg aan de ontwikkeling van Integrative Medicine? Die vraag stond centraal tijdens het vierde internationale wetenschappelijke congres van de antroposofische geneeskunde. Lector Antroposofische Gezondheidszorg Erik Baars: “e hebben contact met deze beweging, want we moeten leren om ons concept inzichtelijk te maken voor de buitenwereld.”

Europese unie

In 1924 voorspelde Steiner dat katholieke krachten in de toekomst het Heilige Roomse Rijk wilden heroprichten, om zo vernieuwende impulsen in Centraal-Europa de kop in te drukken. Arjen Nijeboer beschrijft hoe die krachten in de EU kunnen worden herkend en omgebogen in een meer toekomstgerichte Europese samenwerking.

Kenterende wereld

Er is een eindeloze rij boeken over de Eerste Wereldoorlog. De Duitse historicus en antroposoof Markus Osterrieder voegde zich hierbij met Welt im Umbruch. Hij beschrijft uitvoerig de geesteswetenschappelijke gezichtspunten en de talloze maatschappelijke en politieke activiteiten van Steiner in de aanloop naar de Eerste en Tweede Wereldoorlog.