Motief #189

Meer zingeving in de spreekkamer

Dr. Machteld Huber promoveerde onlangs op het concept ‘positieve gezondheid’.Zingeving en spiritualiteit vormen een belangrijk onderdeel van deze visie. Uit haar onderzoek bleek onder meer dat wanneer een patiënt ontdekt wat zijn of haar drijfveren zijn, je echt een stap verder in het helingsproces komt.

Nieuws

Een nieuwe column en wel van voorzitter Jaap Sijmons. Deze maand over de exposities rond Rothko en Steiner. Verder een proefschrift over Marie Steiner-von Sivers, een prijs voor het warmte-onderzoek van Astrid van Zon en aandacht voor jongerenscholing, de Antroposanapolis en een broodfonds voor antroposofische zzp’ers. Natuurlijk treft u ook weer een goedgevulde agenda.

Zuigelingenzorg: welkom in je lichaam

Als antroposoof realiseer je je, misschien meer dan veel andere ouders, dat een kindje ergens vandaan komt. In de natuurlijke kraamzorg en op het antroposofisch consultatiebureau speelt een goede begeleiding van het incarnatieproces een belangrijke rol, hoewel de basis van deze zuigelingenzorg hetzelfde is als bij de reguliere variant.

Zorginstellingen in zwaar weer

Omdat de zorg goedkoper moet, is de structuur ervan op ongekende schaal op de schop gegaan. Zorg in instellingen is te duur en dus moet er steeds meer ambulant gewerkt worden. Hoe raken de veranderingen antroposofische zorginstellingen en wat is hun antwoord hierop? Samenwerking en behoud van antroposofische waarden blijken hierbij sleutelbegrippen.

Is antroposofische zorg nog betaalbaar

Hoe goed wordt antroposofische zorg door de zorgverzekeringen gedekt? Het is helemaal niet eenvoudig deze door zorgverzekeraars te laten vergoeden, zo vertellen zowel John Benjamin van de NVAZ als Andreas Reigersman van Antroposana. Er is nog veel te winnen wat betreft onderzoek naar en positionering van antroposofische therapieën.

Slaap er eens een nachtje over

In de antroposofische literatuur is bekend dat innerlijke scholing bevorderend werkt op de gezondheid. Kun je dat menskundig doorzien? Joop van Dam legt uit hoe je zowel in de nacht als overdag kunt werken aan de opbouw van levenskrachten. Hij ziet de scholingsweg als het lopen van een nieuw pad.