Motief #191

Jana Loose

Wat spiegelt zich vanuit de Oud-Egyptische cultuur in ons tijdperk? Deze vraag houdt egyptologe Jana Loose haar leven lang bezig. Met de Egyptische dodenboeken als sleutel. “Ze gaan over de inwijding in de geheimen van de godenwereld en van de samenhang tussen goden en mensen. Het hiërogliefenschrift werd voor mij de toegang.

Nieuws

Oud-VH-student Jaap Sijmons over de brand van de witte villa. Jeugdige ruimtevaarders in Dornach. Een financiële tegenvaller voor het Goetheanum. Een tijdelijk onderkomen voor de Bernard Lievegoed University. Groei export bioen Demeterproducten. En uiteraard een uitgebreide agenda.

Bernard Lievegoed University

In februari brandde de witte villa op De Reehorst tot de grond toe af. De Bernard Lievegoed University (BLU), voorheen de Vrije Hogeschool, was hierin al bijna 45 jaar gevestigd. Rector Jeroen Lutters vertelt wat de brand betekent voor heden en toekomst van de Bernard Lievegoed University.

Motief van Rein Boers

Rein Boers wil mensen in hun hart raken, zo vertelt hij aan Motief. Als allround muzikant zingt, speelt en rapt hij zijn eigen composities. Daarnaast faciliteert hij andere artiesten als producer. “Ik probeer een moraliteit op te wekken die ik soms verloren zie gaan in de maatschappij.”

Vergeving

Om evenwicht te herstellen, wordt na een misdaad vergelding of straf toegediend. Het totale negatieve gewicht wordt echter alleen maar groter. Wat dan? Vergeven is in zekere zin onrechtvaardig, schrijft Maarten Udo de Haes. Niet je eigen gewicht, maar dat van de schaal van de ander neem je weg.

Goetheanisme

Wolter Bos vraagt zich af wat de natuur er zelf aan heeft dat wij haar waarnemen: “Kan ik, door introspectief naar mijn goetheanistische activiteiten te kijken, iets van deze relevantie voor de natuur bespeuren?” De natuur wordt mens in ons en met ons.